Εθνική Τράπεζα:Η εξυπηρέτηση θα γίνεται με αλφαβητική σειρά, με βάση το επώνυμο των συνταξιούχων

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει τη λειτουργία 250 Καταστημάτων της σε όλη την Επικράτεια για την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων όλων των Ταμείων. Το συνολικό εφάπαξ καταβλητέο ποσό συντάξεως σε καθέναν από τους δικαιούχους, ορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου της από 30 Ιουνίου 2015 Υπουργικής Απόφασης ( ΦΕΚ 1302 Τεύχος Β), σε 120€.

Πιο συγκεκριμένα:

Θα λειτουργήσουν 250 Καταστήματα σε όλη την Επικράτεια από την Τετάρτη 1.7.15, από τις 8:00 π.μ. μέχρι και μετά το πέρας του τραπεζικού ωραρίου, εφόσον είναι απαραίτητο.
Θα εξυπηρετούνται οι συνταξιούχοι όλων των Ταμείων ή οι πληρεξούσιοί τους, των οποίων ο συνταξιοδοτικός λογαριασμός τηρείται στην Εθνική Τράπεζα, καθώς και τυχόν συνδικαιούχοι στον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Οι συνταξιούχοι, θα μπορούν να διενεργούν μια μόνο ανάληψη από το συνταξιοδοτικό τους λογαριασμό, ποσού € 120, εφόσον το επιθυμούν. Άλλου είδους συναλλαγές δεν θα είναι δυνατόν να διενεργούνται. Παράλληλα θα ξεκινήσει η διαδικασία για άμεση έκδοση χρεωστικών καρτών, ώστε οι συνταξιούχοι να μπορούν να προβαίνουν σε αναλήψεις μετρητών μέσω ΑΤΜ.

Για την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων συνολικά θα λειτουργήσουν 90 Καταστήματα στην Αττική, 22 στη Θεσσαλονίκη και 138 σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται με αλφαβητική σειρά, με βάση το επώνυμο των συνταξιούχων, ως εξής:

Για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα και θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα όλες τις παραπάνω ημέρες, ανεξαρτήτως επωνύμου.

Για την ενημέρωση του κοινού, όλη η σχετική πληροφόρηση, καθώς και η λίστα των 250 Καταστημάτων έχουν αναρτηθεί στο internet site της Εθνικής Τράπεζας (www.nbg.gr) και έχουν τοιχοκολληθεί έξω από όλα τα Καταστήματά της. Παράλληλα, το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατείας της Τράπεζας 181818 είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Η Εθνική Τράπεζα θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για την ομαλή και εύρυθμη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για να περιορίσει την ταλαιπωρία τους.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο