Εξώδικο από τον Δήμο Καλλιθέας σε ιδιωτική εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για μη απόδοση εισπραχθέντων

 Εξώδικη Διαμαρτυρία – Δήλωση απέστειλε ο Δήμος Καλλιθέας προς ιδιωτική εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας,  προκειμένου να καταβληθούν άμεσα τα οφειλόμενα ποσά ύψους 305.500 ευρώ, που αντιστοιχούν σε δημοτικά τέλη  καθαριότητας, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλος ακίνητης περιουσίας για το χρονικό διάστημα από το Δεκέμβριο του 2020  έως και τον Δεκέμβριο του 2021.

Το εξώδικο απεστάλη, ύστερα από απόφαση του Δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου για να αντιμετωπιστεί η  παρελκυστική αλλά και παράνομη τακτική της καθυστέρησης καταβολής των εισπραχθέντων ποσών.

 Σε αντίθετη περίπτωση, ο   Δήμος δηλώνει πως θα αναγκαστεί να προβεί σε υποβολή έγκλησης κατά της εταιρείας και θα διεκδικήσει κάθε οφειλόμενο ποσό  πλέον των νόμιμων τόκων.  Υπενθυμίζουμε ότι στο παρελθόν ανάλογη τακτική, οδήγησε στην ποινική δίωξη και καταδίκη των νόμιμων εκπροσώπων εταιρειών παροχής  ηλεκτρικής ενέργειας  και ο Δήμος εισέπραξε έντοκα τα οφειλόμενα ποσά που ξεπερνούσαν τις 500.000 ευρώ. 

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος δήλωσε σχετικά: 

<< Ο Δήμος Καλλιθέας κινήθηκε άμεσα και προέβη στις  νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να καταβληθούν τα δημοτικά τέλη ,που ενώ η εν λόγω εταιρεία  έχει εισπράξει από τους λογαριασμούς , δεν τα αποδίδει στο ταμείο του Δήμου >> .  

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο