Πρόσκληση σε διαβούλευση την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 74-76)

Προσκαλείστε σε διαβούλευση την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 74 – 76), σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 76 § 3 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

Συζήτηση και συγκέντρωση απόψεων στα πλαίσια της έρευνας με τίτλο: «Διερεύνηση καινοτόμων μεθόδων περιορισμού ενεργειακής κατανάλωσης και ρύπων από τις μετακινήσεις. Κοινωνική έρευνα σε συνεργασία ΕΜΠ και Δήμου Καλλιθέας για την καταγραφή όρων αποδοχής και συναίνεσης από την τοπική κοινωνία σε αναγκαίες δράσεις»
Συζήτηση και διατύπωση γνώμης επί του Προσχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Καλλιθέας, οικ. έτους 2018.
Ο Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Κωστάκης

Πρόγραμμα

Χαιρετισμός Δημάρχου ώρα 18:00 – 18:10
Προς τη Βιώσιμη Πόλη (Βλαστός Θάνος) ώρα 18:10 – 18:30
Μεθοδολογία προγράμματος (Μπακογιάννης Ευθύμιος) ώρα 18.30 – 18:40
Παρουσίαση διαδικασίας συμμετοχικού σχεδιασμού (Αθανασόπουλος Κώστας) ώρα 18:40 – 18:50
Καταγραφή προβλημάτων και θεμάτων προς διερεύνηση που θα προταθούν από τους εκπροσώπους φορέων και από τους πολίτες ώρα 18:50 – 19:20
Παρουσίαση συμφώνου συνεργασίας (Μπακογιάννης Ευθύμιος) ώρα 19:20– 19:30
Παρουσίαση Προσχέδιου Προϋπολογισμού του Δ. Καλλιθέας ώρα 19.30- 20.00

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο