Δαμάζοντας την Οικονομική Αβεβαιότητα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου, 2012 –  Μια ενδιαφέρουσα συνοπτική ανασκόπηση της παρούσας οικονομικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων παρουσίασε, πρόσφατα, η Kleopas Alliott Σύμβουλοι Επιχειρήσεων AE που εξυπηρετεί την  Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη για πάνω από 20 χρόνια μεγάλων επιχειρήσεων.
Το ερέθισμα για την ανάλυση αυτή προέκυψε από την μελέτη των Alliotts, γραφείου του Alliott Group στο Λονδίνο, σύμφωνα με το οποίο η αβεβαιότητα της χρηματιστηριακή δραστηριότητας  προκαλεί αψυχολόγητες μεταβολές σε όλες τις αγορές. Οι δυο βασικοί λόγοι πίσω από αυτή την αβεβαιότητα είναι οι συνεχείς φόβοι για την πορεία της Ευρωζώνης και της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Και στις δυο περιπτώσεις, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και πολλές απόψεις για την πορεία στο μέλλον. Υπάρχει η άποψη που υποστηρίζει πως η χρεοκοπία της Ελλάδος θα φέρει τη διάλυση της Ευρωζώνης, όπως και η άποψη που υποστηρίζει ότι θα σωθεί.
Προχωρώντας την ανάλυση
περαιτέρω για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, η Kleopas Alliott AE,  διαπιστώνει ότι, εξαιτίας της αβεβαιότητας αυτής για χρεοκοπία ή εξόδου από την ευρωζώνη, σε συνδυασμό με την πτώση των πωλήσεων λόγω της ύφεσης, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελληνική αγορά στρέφονται προς τη διατήρηση της ταμειακής τους ρευστότητας παρά προς την επιδίωξη αύξησης των πωλήσεων. Με τον τρόπο αυτό στοχεύουν στις αναφερόμενες και ως υγιείς πωλήσεις. Πέραν αυτών, από την ανάλυση της Λογιστικής και Φοροτεχνικής εταιρίας Kleopas Alliott AE, προκύπτει πως πάρα πολλές από τις πετυχημένες Ελληνικές επιχειρήσεις μειώνουν σταδιακά τον χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων από πελάτες από έως και 6 μήνες που συνηθιζόταν παλαιότερα σε έως και 45 ημέρες το πολύ. Η εταιρία πιστεύει ότι αν και το γεγονός αυτό θα συμβάλει έστω και προσωρινά στην περαιτέρω μείωση των πωλήσεων, θα οδηγήσει τελικά τις επιχειρήσεις σε σύντομο χρόνο σε βελτίωση της χρηματοοικονομικής τους θέσης. 

Έχοντας βιώσει την ελληνική οικονομική κρίση και την κρίση χρέους της Ευρωζώνης εκ των έσω, ο κ. Γιάννης Κλεώπας,  Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Kleopas Alliott Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε, καθώς και Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, (ΕΜΕΑ) του Alliott Group, δίνοντας κύρος και αισιοδοξία στην «Ελληνική» φωνή, δήλωσε: «Η εκτίμησή μου είναι ότι, αν η Ελλάδα καθώς και οι χώρες της Ευρωζώνης εφαρμόσουν τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν ήδη εξαγγείλει για τη μείωση του χρέους, θα φανούν σύντομα τα σημάδια της ανάκαμψης. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες θα ανταποκριθούν άμεσα στη διαφαινόμενη ανάκαμψη καταγράφοντας θετικά πρόσημα στις τιμές των μετοχών και υψηλότερο όγκο συναλλαγών, οι δε επιχειρήσεις θα ξαναρχίσουν να επενδύουν.  Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πολύ διαφορετικές οικονομίες που η κάθε μία παρουσιάζει διαφορετικό ρυθμό ανάκαμψης. Αυτό συμβαίνει και στη ζώνη του Ευρώ που επηρεάζεται συνολικά και στο σημείο αυτό διαφαίνεται το ενδεχόμενο αποφυγής περαιτέρω  ύφεσης».

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο