Τη Δευτέρα Δημοτικό Συμβούλιο στην Καλλιθέα…

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 31/01/2011 και ώρα 20:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Συγχώνευση σε ένα Νομικό Πρόσωπο υπό την επωνυμία «Οργανισμός Παιδικής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «Για τον Αθλητισμό και τα σπορ» και «Δημοτικοί Παιδικοί – Βρεφικοί Σταθμοί Δήμου Καλλιθέας».
2. Μεταφορά και αυτοδίκαιη ένταξη του προσωπικού των συγχωνευμένων Νομικών Προσώπων στο νέο Νομικό Πρόσωπο υπό την επωνυμία «Οργανισμός Παιδικής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’».
3. Κατάργηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Καλλιθέας» και αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού στο Δήμο Καλλιθέας.
4. Κατάργηση Νομικού Προσωπικού Δημοσίου Δικαίου «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλλιθέας» και αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού στο Δήμο Καλλιθέας.

5. Ορισμός μελών Δ.Σ. της επιχείρησης με τίτλο «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας».
6. Ορισμός μελών Δ.Σ. της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Καλλιθέας.
7. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου.
8. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Εκδικάσεων Ενστάσεων κατά Εκθέσεων Αυτοψίας Αυθαιρέτων.
9. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη για την Γνωμοδοτική Επιτροπή Ζημιών Αυτοκινήτων και Πραγματογνωμοσύνης Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων.
10. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των χώρων λειτουργίας των επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων.
11. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη της Επιτροπής Καταμέτρησης Χρημάτων Παγκαριού Ιερού Ναού Δημοτικού Νεκροταφείου.
12. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη της επιτροπής Χαρακτηρισμού υλικού ως Άχρηστου και καταστροφής αυτού.
13. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την σύμπραξη στην κατάρτιση των βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων.
14. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ
15. Ορισμός Συμβούλων για συμμετοχή ως μελών στις Επιτροπές Παραλαβής Προμηθειών κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80
16. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων.
17. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη στην επιτροπή παραλαβής λοιπών εργασιών του Δήμου αρμοδιότητας Διοικητικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80.
18. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη στην επιτροπή παραλαβής εργασιών του Τμήματος Μηχανογράφησης και του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80.
19. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη σε επιτροπή παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80.
20. Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης, εισήγησης για ανάθεση και παραλαβή σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ έτους 2011.
21. Ορισμός Συμβούλων στην Επιτροπή Παραλαβής Έργων έτους 2011.
22. Επιλογή τρόπου κατασκευής έργων 2011.
23. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή σε Επιτροπή παραλαβής εργασιών της Δ/σης Πρασίνου.
24. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του σε γνωμοδοτική επιτροπή.
25. Διατύπωση γνώμης μερί Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας επί κτιρίου στη θέση Καραολή 4.
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (2007)»
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΩΡΙΔΑΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ».
28. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ».
29. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
30. Αποδοχή πρότασης εξώδικου συμβιβασμού για ζημιά που υπέστη το όχημα της κας Τσεσμελή Στυλιανής από μη σήμανση δημοτικών έργων.
31. Αποδοχή πρότασης εξώδικου συμβιβασμού για ζημιά που υπέστη το όχημα της κας Θεοδοσίου Άννας από καθίζηση οδοστρώματος.
32. Απόδοση λογαριασμού για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας τρικύκλων-δικύκλων του Δήμου για το 2011.
33. Απόδοση λογαριασμού για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου μας για το έτος 2011.
34. Απόδοση λογαριασμού για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων του Δήμου μας για το έτος 2011.
35. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για ταχυδρομικά τέλη εσωτερικού – εξωτερικού Οικ. Έτους 2010 από 1/10/2010 έως 28/12/2010.
36. Επιστροφή αξίας παραβόλου διότι η ενδιαφερόμενη παραιτήθηκε του αιτήματός της για χορήγηση άδειας καταστήματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ζήσιμος Π. Κωνσταντόπουλος

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο