ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 22/11/2010 και ώρα 20:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας έτους 2011 (μηδενικές αυξήσεις).
 1. Έγκριση φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων έτους 2011 (μηδενικές αυξήσεις).
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Καλλιθέας».
 1. Έγκριση δαπάνης ποσού 405.400,04 € για αναδρομικά 210 υπαλλήλων για την περίοδο 01/07/2008 – 31/12/2009.
 1. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης ΣΑΤΑ 2010 για συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 1. Κατανομή τακτικής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Γ’ ΔΟΣΗ) έτους 2010 των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου ποσού 243.008,11 €.
 1. Έγκριση χρηματικού βοηθήματος ποσού 600 € για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη.
 1. Έγκριση χρηματικού βοηθήματος ποσού 800 € για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη.
 1. Έγκριση χρηματικού βοηθήματος ποσού 800 € για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη.
 1. Έγκριση χρηματικού βοηθήματος ποσού 800 € για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη.
 1. Έγκριση χρηματικού βοηθήματος ποσού 800 € για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη.
 1. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2007)».
 1. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».
 1. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»
 1. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης.
 1. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης.
 1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
 1. Αποδοχή πρότασης εξώδικου συμβιβασμού για ζημιά που υπέστη το αυτοκίνητο της κας Γιαννακού Αλεξάνδρας από μετακίνηση – λόγω ισχυρών ανέμων – ανασφάλιστου κάδου απορριμμάτων.
 1. Αποδοχή πρότασης εξώδικου συμβιβασμού για ζημιά που υπέστη το όχημα της Αθανασιάδου Μαρίας από υποχώρηση φρεατίου.
 1. Διατύπωση γνώμης περί Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας επί κτιρίου στη θέση Αργυρουπόλεως 2 Α.
 1. Διατύπωση γνώμης περί Περιβαλλοντικής Έκθεσης για Περιβαλλοντική Αδειοδότηση σταθμού βάσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας, επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 19.
 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος Κυλικείου με Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου.
 1. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2010.
 1. Κοστολόγηση δαπάνης καθαριότητας Λαϊκών αγορών έτους 2011.
 1. Εξόφληση εξόδων Δημοσίευσης Περίληψης της Διακήρυξης του έργου: «2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ».
 1. Έγκριση δαπάνης ποσού 300 € για ταφή απόρων.
 1. Έγκριση δαπάνης ποσού 300 € για ταφή απόρων.
 1. Έγκριση δαπάνης ποσού 550 € για ταφή απόρων.
 1. Καταβολή ποσού 1.279,14 € για αμοιβή του δικαστικού επιμελητή Νικ. Φαρμάκη.
 1. Συμπλήρωση της με αρ. 315/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης σε 2 εργαζόμενους).
 1. Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 450,66 € για την πληρωμή προμηθευτού.
 1. Έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 402,38 € για την πληρωμή προμηθευτού.
 1. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 330 € περίπου για την διήμερη Εθελοντική Αιμοδοσία της 12-13/10/2010.
 1. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 260 € περίπου για την έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία της 01/12/2010.
 1. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
 1. Διοργάνωση κατ’ έτος Μνημοσύνου σε συνεργασία με την Αδελφότητα Τριπολιτών Πόντου και ανάληψη δαπανών.
 1. Καταβολή ποσού 842,55 € στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.
 1. Καταβολή ποσού 292,18 € για την πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος γραφείου που στεγάζει υπηρεσίες του Δήμου μας.
 1. Καταβολή ποσού 275,12 € στη συμβολαιογράφο Γ. Αθητάκη –Ζούκα.
 1. Καταβολή ποσού 1.365,60 € για την παροχή στοιχείων ανεύρεσης ιδιόκτητων αυτοκινήτων.
 1. Έγκριση προγράμματος για το βοήθημα των απόρων δημοτών Χριστουγέννων 2010.
 1. Αίτηση διαγραφής οφειλής 916,50 € των κληρονόμων Κατσαμάκη Νικολάου, λόγω αποποίησης κληρονομιάς.
 1. Διαγραφή οφειλών 212,06 € από κλήσεις παράνομης στάθμευσης, επειδή τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα στοιχεία άδειας αυτοκινήτου των κλήσεων.
 1. Επιστροφή 550,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
 1. Επιστροφή χρημάτων παραβόλου περί ίδρυσης καταστήματος.
 1. Διαγραφή οφειλής λόγω χρέωσης εκ παραδρομής.
 1. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.
 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για Ταχυδρομικά τέλη εσωτερικού – εξωτερικού οικ. έτους 2010 από 01/07/2010 έως 30/09/2010.
 1. Απόδοση λογαριασμού για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου.
 1. Έγκριση θέσεων για την τοποθέτηση στεγάστρων σε στάσεις λεωφορείων.
 1. Περί αποδοχής του προτεινόμενου συμβιβασμού έτους 2010.
 1. Επιστροφή χρήσης στο Δήμο οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλειπαν οι δικαιούχοι.
 1. Έγκριση αποσπάσματος πρακτικού της 23ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. περί ορισμού ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2010.
 1. Έγκριση της με αρ. 26/2010 απόφασης του Δ.Σ. των Δ.Π.Β.Σ. Καλλιθέας, που αφορά στην 1η μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
 1. Έγκριση της με αρ. 119/2010 απόφασης του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού, που αφορά στην 3η μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του.
 1. Έγκριση των με αριθ. 45 και 46/16-11-10 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Για τον αθλητισμό και τα σπορ», που αφορούν σε αναμόρφωση προϋπολογισμού και ορθή επανάληψη απόφασής του αντίστοιχα.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                            ΕΙΡΗΝΗ Ν. ΜΟΥΣΤΑΚΗ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο