ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Ο "ΘΗΣΕΑΣ"

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας εξέφρασε τη βαθειά ανησυχία του για την εμμονή της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου να μην εγκρίνει την επιχορήγηση του Σωματείου «Θησέας» από το Δήμο Καλλιθέας. Το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι αυτή η επιλογή της κ. Παρέδρου θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία του Σωματείου και υπονομεύει την υποστήριξη θυμάτων εξάρτησης από τα ναρκωτικά, καθώς και των οικογενειών τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκτιμά, εξάλλου, ότι η ενέργεια της κ. Παρέδρου συνιστά έλεγχο σκοπιμότητας επί των αποφάσεών του, ο οποίος είναι θεσμικώς απαράδεκτος και δηλώνει τη διαφωνία του με τη νομική ερμηνεία, με την οποία η κ. Πάρεδρος περιβάλλει την απόφασή της. Άλλωστε, κατά τη διάταξη του άρθρου 75 § Ι εδ. ε2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), η άσκηση από τους δήμους της αρμοδιότητας της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περιλαμβάνει ρητά την «εφαρμογή πολιτικών ή τthiseas02η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών». Η επιχορήγηση εκ μέρους του Δήμου Καλλιθέας αποτελεί το σημαντικότερο πόρο του Σωματείου και η διακοπή της θα σημάνει την αναγκαστική διακοπή της λειτουργίας του και της πανθομολογούμενης προσφοράς του στην κοινωνία της Καλλιθέας και όχι μόνον. Σημειωτέον ότι το πρόγραμμα του Σωματείου «Θησέας» παρακολουθούν σήμερα τουλάχιστον τριάντα (30) παιδιά και νέοι με προβλήματα εξάρτησης, καθώς και οι γονείς τους. Θα ήταν τουλάχιστον ανάλγητο να διακοπεί η καθ? όλα νόμιμη επιχορήγηση ενός σωματείου με τόσο σημαντικό έργο, όπως ο «Θησέας», τη στιγμή που η ίδια η Πολιτεία αδυνατεί να ανταποκριθεί με επιτυχία σε έργο ανάλογο με αυτό που το εν λόγω Σωματείο προσφέρει. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί την κ. Πάρεδρο να αναθεωρήσει την απόφασή της και να συνεργαστεί με το Δήμο Καλλιθέας, σύμφωνα με το νόμο.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο