Όχι στην ολοκλήρωση κατασκευής αγωγού ομβρίων από Ν. Σμύρνη, Καλλιθέα, Μοσχάτο προς τον Κηφισό

Με βάση το Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Μοσχάτου για το έτος 2008, τάχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μοσχάτου, Κώστας Πηνιώτης στοPHNIOTHS Δημοτικό Συμβούλιο. Αφού υπενθύμισε την σοβαρή υποβάθμιση της παρακηφίσιας περιοχής λόγω των πλημμύρων, της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου και της εγκατάλειψης της περιοχής. Πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο να σταματήσει η κατασκευή του αγωγού. Έθεσε μάλιστα και τέσσερα σοβαρά ερωτήματα.
Εάν υπάρχει από τις υπηρεσίες του Δήμου κάποια μελέτη για την στατικότητα των κτιρίων που λόγω παλαιότητας κατασκευής των θεμελίων τους μπορεί το πέρασμα του συγκεκριμένου αγωγού να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην στατικότητά τους.
Εάν μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι στον συγκεκριμένο αγωγό θα περνούν μόνο νερά από τους συγκεκριμένους Δήμους και όχι από άλλους.
Εάν θα μπορεί α υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ώστε να μην υπάρχουν μέσα σε αυτά Βιομηχανικά ή Χημικά λύματα.
Εάν μπορεί να εγγυηθεί κανείς ότι  σε μια μέρα δυνατής βροχόπτωσης η δημιουργία του συγκεκριμένου αγωγού δεν θα δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους πλημμύρας της περιοχής.
Στο τέλος, ο Κώστας Πηνιώτης ρώτησε τον λόγο που άλλαξε γνώμη ο Δήμαρχος ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια ήταν ενάντια στον αγωγό, γιατί θα υπήρχε πρόβλημα στα Αρχαία της περιοχής.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο