Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 16 Μαΐου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού α’ τριμήνου 2023.

Απολογισμός α΄ τριμήνου 2023.
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος» που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2023.

2η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023-ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ.

 1. Έγκριση της με αρ. 33/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

Έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα 2018 (απόφ. 33/2023).

 1. Έγκριση της με αρ. 34/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

Έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα 2019 (απόφ. 34/2023).

 1. Έγκριση της με αρ. 35/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

Έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα 2020 (απόφ. 35/2023).

 1. Έγκριση για τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 3 του από 13/04/2022 Αρ. πρωτ.: 2610584 (καταχ. στο ΓΕΜΗ) καταστατικού της εταιρείας, που αφορά την διεύρυνση σκοπού της Δ.Α.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

 1. Εισήγηση για ίδρυση παραρτημάτων νηπιαγωγείων.

 1. Κατανομή επιχορήγησης Β’ δόσης έτους 2023, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Έγκριση συγχρηματοδότησης της μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», από την Περιφέρεια Αττικής και ίδιους πόρους του Δήμου Καλλιθέας.

 1. Λήψη απόφασης για την διάθεση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος στον Δήμο Μυτιλήνης.

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1. Καταβολή ποσού ως αποζημίωση χρήσης ακινήτου, χρονικού διαστήματος από 01/06/2022 έως 31/12/2022 προς νόμιμη κληρονόμο αποβιωσάσης εκμισθώτριας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο