Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων

Πρόσκληση   Ωφελουμένων  Έ Κύκλου   και  Έναρξης υποβολής  Αιτήσεων για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα  

“Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων “

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)  , στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ «Αττική» 2014-2020 , έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση του έργου  ΄΄Eνέργειες  Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης &  λοιπές συμπληρωματικές  δράσεις΄΄ στο πλαίσιο της πράξης  με τίτλο: ΄΄Kατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων΄΄

Αντικείμενο της πράξης « Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής , εκπαίδευσης και πιστοποίησης 250 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα δυο βασικών κατηγοριών ΜΜΕ :

1η κατηγορία

-Αναπτυγμένες ΜΜΕ που προσφέρουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες και προϊόντα .

-ΜΜΕ οι οποίες αναπτύσσουν προϊόντα , υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας , καινοτομίας .

-ΜΜΕ οι οποίες απασχολούν εργαζόμενους με ικανοποιητικές ως υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες .

2η κατηγορία

-ΜΜΕ με μέτρια ως μικρή ανάπτυξη .

-ΜΜΕ έντασης εργασίας .

-ΜΜΕ οι οποίες απασχολούν προσωπικό χαμηλών επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων .

Ενεργοποιείται ο Έ κύκλος της πρόσκλησης ,  που αφορά την επιλογή τουλάχιστον 124 ωφελούμενων , προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου των 250 ωφελούμενων .

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής :

27/04/2023 και ώρα 00:00:01

Η Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων θα είναι :

29/05/2023 και ώρα 23:59:00

Mπορείτε εδώ να δείτε ολόκληρο το κείμενο της Πρόσκλησης ωφελουμένων Έ κύκλου για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο