Δήμος Καλλιθέας: Απαλλαγή δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις σε αναστολή.

Εγκρίθηκε στις 9/2/2021 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής η από 18/11/2020 υπ’ αρ. 222 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας για την Απαλλαγή
δημοτικών τελών και τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων
σε επιχειρήσεις εντός των ορίων του Δήμου Καλλιθέας που
βρίσκονται σε αναστολή βάση του ΚΑΔ τους. 

Ειδικότερα, η απόφαση αφορά στην απαλλαγή της καταβολής
ανταποδοτικών τελών (τέλη καθαριότητας & φωτισμού &
φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων) και των τελών κατάληψης
κοινόχρηστων χώρων από τις επιχειρήσεις για όσο χρονικό
διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα για την λειτουργία
τους λόγω της πανδημίας. 

Σημειώνεται ότι, για να επωφεληθούν της σχετικής απαλλαγής,
οι επαγγελματίες, πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου μας ή ηλεκτρονικά στη σελίδα του
δήμου (www.kallithea.gr, Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση δημοτών)

αίτηση η οποία να συνοδεύεται: από φωτοτυπία του
ηλεκτρονικού μισθωτηρίου ή του Ε-9, Βεβαίωση taxis για τον
σχετικό ΚΑΔ και τελευταίο λογαριασμό ρεύματος.
Υπενθυμίζουμε δε, ότι ισχύει και η μείωση του συντελεστή
Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους σε ποσοστό 75% στα τέλη
Καθαριότητος και Φωτισμού στις οικίες, για τις ευπαθείς
κοινωνικά και οικονομικά ομάδες. 

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα:
2132070375 και 2132070372 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
του Δήμου μας www.kallithea.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο