Η «Προοδευτική Ενότητα Καλλιθέας» για το Πρόγραμμα της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης


Η «Προοδευτική
Ενότητα Καλλιθέας
» εκφράζει την πλήρη διαφωνία της με τους χειρισμούς της
διοίκησης του Δήμου ως προς την εφαρμογή του προγράμματος της ανταποδοτικής
ανακύκλωσης στην Καλλιθέα. Μετά από την εγκατάσταση Κέντρου Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης στο πάρκο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, η επέκταση του προγράμματος
σε έντεκα (11) ακόμη νέα σημεία συνεχίζει να υλοποιείται χωρίς διαβούλευση με
τους πολίτες και παρά τις αντιδράσεις τους για υπαρκτές συνέπειές του σε βάρος
του περιβάλλοντος, όπως και χωρίς κανένα όφελος για τα έσοδα του Δήμου.
Η «Προοδευτική
Ενότητα Καλλιθέας
» θεωρεί ότι οι ενέργειες της διοίκησης του Δήμου εγείρουν
σοβαρές αμφισβητήσεις και ερωτηματικά ως προς τη νομιμότητά τους, ιδίως σχετικά
με την αδειοδότηση και τον επιστημονικό σχεδιασμό της χωροθέτησης των
εγκαταστάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες. Η
παράταξη καλεί τη διοίκηση να παράσχει πειστικές εξηγήσεις ως προς τις
σκοπιμότητες που υπηρετεί η επιλογή της να προβεί στην υλοποίηση του
προγράμματος χωρίς προβλεπόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και κατάλληλες
εισηγήσεις των δημοτικών υπηρεσιών.
Η «Προοδευτική
Ενότητα Καλλιθέας
» υποστηρίζει, εξάλλου, ότι η συνεργασία του Δήμου με την
ιδιωτική εταιρία «Ανταποδοτική Ανακύκλωση
Α.Ε.
», αποδείχθηκε πως αγνοεί στην πράξη την αποστολή της Ελληνικής
Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΕ), την οποία έχει ιδρύσει η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ακριβώς για να ενισχύσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και να
διασφαλίσει νέα έσοδα για τους δήμους απ’ αυτήν, τα οποία τώρα χάνονται
αποκλειστικά προς όφελος ιδιωτών.
Η παράταξη επισημαίνει ότι αυτές οι
ενέργειες της διοίκησης του Δήμου απειλούν να υπονομεύσουν στη συνείδηση των
πολιτών την αξία της ανακύκλωσης, η οποία επιβάλλεται να εντατικοποιηθεί προς
όφελος της ποιότητας της ζωής τους. Μετατρέπουν, επίσης, αντικειμενικά την
ανάγκη προς υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας σε πλήρη παράδοση στην
ιδιωτική κερδοσκοπία σε βάρος της κοινωνικής συνοχής και της προστασίας του
περιβάλλοντος, ενώ δημιουργούν βάσιμες υποψίες ότι απώτερος στόχος ίσως
παραμένει η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας.
Η «Προοδευτική
Ενότητα Καλλιθέας
» καλεί τη διοίκηση του Δήμου να αναστείλει την εφαρμογή
της συμφωνίας συνεργασίας με την προαναφερομένη εταιρία και να επαναφέρει το
θέμα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης σε έκτακτη και ειδική για το σκοπό αυτό
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο