Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:30,
βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού
Λειτουργίας του Δ.Σ.,  με θέματα ημερήσιας διάταξης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 7η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2019.

3. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

4. Ορισμός μελών Δ.Σ. της επιχείρησης με επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας».

5. Ορισμός μελών Δ.Σ. της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Καλλιθέας.

6. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Καλλιθέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣυΔΝΑ.

7. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων μελών στην Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου.

8. Τροποποίηση της με αρ. 663/2018 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού δύο
δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την σύσταση επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμών που αφορούν αγορά, εκποίηση, μίσθωση &
εκμίσθωση κινητών και ακινήτων έτους 2019.

9. Έγκριση χορήγησης αδείας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων
(δύο -2- ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών χαρτοπαιξίας) εντός
καταστήματος καφενείου.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. Άνοιγμα λογαριασμού στην ΕΤΕ για κατάθεση της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Καλλιθέας.

11. Ορθή επανάληψη της απόφασης 201/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου.

12. Έγκριση διενέργειας/πραγματοποίησης δαπανών ποσού ύψους 309,88
ευρώ & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων για την
εξόφληση εξόδων δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης αγόνων διαγωνισμών.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

13. Μείωση μισθωμάτων σχολαζόντων περιπτέρων Ν. 4071/2012 περιόδου 2019-2020.

14. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο
των χώρων λειτουργίας των επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος επί
ακαθαρίστων εσόδων.

15. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή καταμέτρησης χρημάτων παγκαρίου Ιερού Ναού Δ. Νεκροταφείου.

16. Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2019.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

18. 2η Ανακατανομή ΣΑΤΑ.

19. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τελικού-τακτοποιητικού) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2017».

20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ)».

21. Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ».

22. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης.

23. Κοπή 2 δένδρων (αειλανθών – βρωμοκαρυδιές) στην οδό Αγ. Πάντων 1-3.

24. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αριστογείτωνος 20-22.


25. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σόλωνος 55-57.


26. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σωκράτους 53.


27. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σωκράτους 186Α.


28. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Καραϊσκάκη 2.


29. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Δημητρακοπούλου 130.

30. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Χρ. Σμύρνης 24-26.


ΘΕΜΑTA Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

31. Περί τροποποίησης των με αριθμό 223, 226/2019 αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου του Τμήματος ερασιτεχνικής Δημιουργίας &
Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

32. Έγκριση του προγράμματος «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους
δημότες μας για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2019» με διάθεση
προϊόντων/διανομή με τη μορφή Δωροεπιταγών και έγκριση κριτηρίων ένταξης
ωφελούμενων.

33. Τροποποίηση της με αρ. 401/2014, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για το ΕΔΔΥΠΠΥ.

34. Τροποποίηση της με αριθ. 400/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,
που αφορά στον ορισμό επιτροπής διαχείρισης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
Καλλιθέας.

35. Διαγραφή ποσού 3.535,53 € από τον χρηματικό κατάλογο ως
αχρεωστήτως καταβληθέν προνοιακού επιδόματος Τυφλότητας στον Μ. Χ.
(ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ).


36. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης απόρων κατοίκων του Δήμου προς εξειδίκευση πίστωσης.


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

37. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την εγκατάσταση του Δημοτικού
Σταθμού Αυτοκινήτων (Δ.Σ.Α.) και των εγκαταστάσεων της Δ/νσης
Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας.

38. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της
οδού Μ. Ασίας αρ. 3 στην Καλλιθέα, σε οικονομικά αδύνατο δημότη.


39. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της
οδού Αριστείδου αρ. 187, στην Καλλιθέα σε άπορη δημότισσα του Δήμου
Καλλιθέας.


ΘΕΜΑ ΓΡΑΦ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

40. Περί έγκρισης δαπάνης ποσού 4.000 ευρώ, έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο
όνομα της δικαιούχου εταιρίας για την κάλυψη των εξόδων κηδείας της
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑ (Δημοτικής Συμβούλου εν ενεργεία του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κυριακόπουλος Γεώργιος

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο