Πρόγραμμα: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018 μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΟ 19/7/2018

α) Δικαιούχοι Δωροεπιταγών και Κοινωνικών Παντοπωλείων έτους 2018
β) Δικαιούχοι Κ.Ε.Α
γ) ΑΜΕΑ
δ) Πολύτεκνοι
ε) Μονογονεϊκή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (σε φωτοτυπίες)
Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο & Άδεια Διαμονής σε ισχύ
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες)
Αποδεικτικό Κατοικίας πρόσφατο (Λογαρ. ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο σε ισχύ ή Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας)
Απόφαση ΚΕΠΑ (αν υπάρχουν άτομα με αναπηρία)
Έγκριση ΚΕΑ (δικαιούχοι)
Κάρτα Πολυτέκνων (Πολύτεκνοι)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΟ 20/7/2018

Με ετήσιο εισόδημα οικογένειας-Νοικοκυριού:
1-2 ατόμων 9.000 €
3-4 ατόμων 15.000 €
Τρίτεκνοι 20.000 €
Αποκλείονται όσοι έχουν τόκους καταθέσεων πάνω από 100 €

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (σε φωτοτυπίες)
Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο & Άδεια Διαμονής σε ισχύ
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες)
Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαρ. ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας)
Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας φορολογικού έτους 2017

Παιδιά κάτω των 18 ετών συνοδεύονται απαραίτητα από ενήλικες.
Σε περίπτωση που δεν είναι οι γονείς απαιτείται αίτηση του γονέα με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και εξουσιοδότηση των γονέων επικυρωμένη στο ΚΕΠ ή την Αστυνομία.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 100 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 8.30 – 14:00

ΕΝTΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 18/7/18)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο