ΚΕΑ: Πως θα γίνουν συμψηφισμοί

Πώς θα γίνονται συμψηφισμοί και έλεγχος αχρεωστήτως καταβληθέντων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης – ΚΕΑ

Με έγγραφο της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Θεανώς Φωτίου, δίνονται στους δήμους και τα Κέντρα Κοινότητας κατευθύνσεις για την ακολουθητέα διαδικασία στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αναντιστοιχία ως προς τη δήλωση εισοδημάτων του εκάστοτε νοικοκυριού.
Στις περιπτώσεις αυτές τα αρμόδια όργανα του δήμου προχωρούν σε διερεύνηση της υπόθεσης, καλώντας όποτε κρίνουν ότι αυτό απαιτείται τους αιτούντες να παράσχουν προφορικές ή έγγραφες διευκρινίσεις εντός εύλογης προθεσμίας (τουλάχιστον πέντε εργάσιμων ημερών).
Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, επιλέγεται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας, η επιλογή που προστέθηκε στην πλατφόρμα του προγράμματος: [Ενέργειες: Έλεγχος για αχρεωστήτως καταβληθέντα/συμψηφισμό πληρωμών]
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις των αιτήσεων, οι οποίες ανακαλούνται και υποβάλλονται εκ νέου λόγω συμπλήρωσης 12 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης υποβολής.
Πλέον, από 1/3/2018 δεν θα αποστέλλεται σχετική εισήγηση στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την επιλογή [Έλεγχος για αχρεωστήτως καταβληθέντα/συμψηφισμό πληρωμών] η Η.ΔΙ.ΚΑ.Α.Ε., διεξάγει επιπλέον ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τις εν λόγω αιτήσεις και αναλαμβάνει τον συμψηφισμό ποσών ή τον προσδιορισμό τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑ.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο