ΟΕΚ: Ρύθμιση οφειλών για 80.000 δανειολήπτες – Διαγραφή χρέους για 49.000

Ρυθμίσεις, μερικό αλλά και πλήρη διαγραφή χρεών καθώς και εκπτώσεις για 81.175 δανειολήπτες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας θα προβλέπει υπουργική απόφαση που θα υπογραφεί σε λίγες ημέρες.

Ειδικότερα οι ευνοϊκές παρεμβάσεις οδηγούν 49.000 οφειλέτες να διαπιστώσουν ότι το δάνειό τους εξοφλήθηκε και διαγράφηκε οριστικά.

Από το συνολικό χρέος του 1,46 δισ. ευρώ που έχει δημιουργηθεί από 81.715 δανειολήπτες, τα 670 εκατ. ευρώ διαγράφονται, ως αποτέλεσμα των ρυθμίσεων αυτών.

Στις ρυθμίσεις των δανείων του ΟΕΚ που σχεδιάζεται να εφαρμοστούν, θα έχουν δικαίωμα ένταξης κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης α) δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη ή σε άλλη ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθούν από αυτές, β) δανειολήπτες για τους οποίους δεν έχει εκταμιευθεί το σύνολο του δανείου και οι ίδιοι δεν επιθυμούν να συνεχιστεί η δανειοδότηση, γ) δανειολήπτες που έχουν λάβει μικτό δάνειο (δηλ. δάνειο από τον ΟΕΚ και από τράπεζα), αλλά μόνο για το τμήμα που αφορά τα κεφάλαια του ΟΕΚ. Σημειώνεται ότι για όλους τους δανειολήπτες προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι η ιδιοκατοίκηση και η χρήση της κατοικίας από τον δανειολήπτη για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ρυθμίσεις που σχεδιάζεται να εφαρμοστούν θα προβλέπουν:

– Να αυξηθεί κατά 10 χρόνια η διάρκεια αποπληρωμής όλων των κατηγοριών δανείων από ίδια κεφάλαια του ΟΕΚ υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε ισχύ η συμβατική διάρκεια εξόφλησής τους. Η παράταση θα ισχύσει και για συμβάσεις όπου η διάρκεια αποπληρωμής έχει ολοκληρωθεί χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί και η αποπληρωμή του δανείου. Η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου θα ξεκινάει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

– Να ισχύσει διαγραφή του χρέους έως 6.000 ευρώ κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης από τον δανειολήπτη. Ειδικότερα, δανειολήπτης με χρέος έως 6.000 ευρώ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα θεωρείται ότι έχει αποπληρώσει το δάνειό του και ότι δεν χρωστάει στον ΟΑΕΔ (σημειώνεται ότι ο ΟΕΚ έχει ενσωματωθεί στον ΟΑΕΔ). Στην κατηγορία αυτή θα υπαχθούν και μικτά δάνεια, αλλά μόνο για το σκέλος που αφορά δάνεια με κεφάλαια του ΟΕΚ. Η παραπάνω πρόβλεψη εκτιμάται ότι αφορά 35.000 δανειολήπτες και θα οδηγήσει συνολικά σε διαγραφή ποσού 74 εκατ. ευρώ.

– Το δάνειο να θεωρείται ότι έχει εξοφληθεί και στην περίπτωση που ο δανειολήπτης έχει καταβάλει πάνω από το 60% του δανείου. Η πρόβλεψη αυτή αφορά 13.500 δανειολήπτες και οδηγεί σε συνολικό ποσό διαγραφής 67,4 εκατ. ευρώ.

– Να μειωθεί κατά 15% το αρχικό ποσό δανεισμού για όλους τους δανειολήπτες του ΟΕΚ. Η πρόβλεψη αυτή εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε συνολικό ποσό διαγραφής 245 εκατ. ευρώ.

– Για δανειολήπτες που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες (τρίτεκνοι, συνταξιούχοι, χηρεία με προστατευόμενο μέλος, μονογονεϊκές οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ, άτομα με αναπηρία 67% και άνω, σεισμόπληκτοι – πυρόπληκτοι) θα υπάρχει επιπλέον έκπτωση 10%, ενώ για τους πολύτεκνους 20%. Το συνολικό ποσό διαγραφής από τις δύο αυτές προβλέψεις εκτιμάται στα 49 και 55 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

– Να δίδεται έκπτωση 40% στον δανειολήπτη, ο οποίος μετά τη ρύθμιση του δανείου του θα εξοφλήσει το 60% αυτού σε διάστημα πενταετίας. Εάν ο δανειολήπτης καταβάλει το 80% του δανείου εντός οκταετίας, θα λαμβάνει έκπτωση 20% στο τελικό ποσό της ρύθμισης.

– Τόκοι κεφαλαίου ή υπερημερίας που έχουν καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης, θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο του δανείου, ενώ αν έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί, θα διαγράφονται. Το ίδιο θα ισχύσει και για κεφαλαιοποιημένους τόκους. Συνολικά εκτιμάται ότι θα διαγραφούν τόκοι 179.810.256 ευρώ. Σημειώνεται ότι η οφειλή που θα προκύψει μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων θα είναι άτοκη και δεν θα υπόκειται σε τόκους υπερημερίας.

Επιπλέον διευκολύνσεις θα προβλέπονται για τους άνεργους.

aftodioikisi.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο