Φιλόλογος ζητείται στο Δήμο Καλλιθέας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. ανακοινώνει την αντικατάσταση αποχωρήσαντος προσωπικού με νέα πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. που εδρεύει στη Καλλιθέα Αττικής, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

….συνέχεια εδώ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο