Δωρεάν νομικές και οικονομικές συμβουλές για ρύθμιση χρεών -Σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα

Σε δανειολήπτες και νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα θα παρέχονται εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό τη ρύθμιση των οφειλών τους.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δανειοληπτών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δύο τρίτα των κατώταων ετήσιων ατομκών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τη δαπάνη για τις νομικές υπηρεσίες θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στον οποίον και εγγράφεται προς τούτο κατ’ έτος ειδική πίστωση.

Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας με τίτλο «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες Διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή τη Δευτέρα.

Οπως αναφέρεται, εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται σε εξωδικαστικές εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών με σκοπό την ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων, όπως ο κατά το ν. 3869/2010 προδικαστικός συμβιβασμός ή η προβλεπόμενη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών του ν. 4224/2013 προς δικαιούχους οφειλέτες πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιριών του ν. 4354/2015, φορολογικής διοίκησης και φορέων κοινωνικής ασφάλισης από ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους και οικονομολόγους, κατά τους όρους του παρόντος άρθρου.

Οι εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες αφορά σε χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς με νόμιμη κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Πάροχοι των συμβουλευτικών υπηρεσιών  είναι ως προς τις νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικηγόροι, μέλη δικηγορικών συλλόγων της χώρας, και ως προς τις οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστές Α’ και Β’ τάξης.

Αρμόδια αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

 iefimerida.gr 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο