«Voucher» για επιδότηση λογαριασμού για internet χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και με γνώμονα τη δημιουργία δικτύων νέας γενιάς (NGA) που θα μπορούν άμεσα να αναβαθμιστούν για να παρέχουν ταχύτητες σύνδεσης στο Internet 1 Gbps, θα διατεθούν τα κουπόνια ενίσχυσης της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της γενικής γραμματείας Τηλεπικοινωνιών του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ) για τη δράση Superfast Broadband (SFBB) προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ (ΕΣΠΑ 2016 – 2020).

Η δράση SFBB λειτουργεί συμπληρωματικά στις επενδύσεις των τριών μεγάλων παρόχων ΟΤΕ Vodafone και Wind, που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του κανονισμού της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) για τα NGA, ωστόσο, δύναται να συμμετέχουν όλοι οι πάροχοι (δηλαδή και οι Forthnet, Cyta) αφού ο χρήστης για να πάρει το κουπόνι θα απευθύνεται στον πάροχο που παρέχει την υπηρεσία (αυτός που έχει κατασκευάσει και λειτουργεί την υποδομή ή τρίτος που δίνει μόνον υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τις υποδομές).

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών με επικεφαλής τον Βασίλη Μαγκλάρα έχει την καταρχήν έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκτός από το τεράστιο βήμα που θα κάνει η χώρα όσον αφορά τις ταχύτητες σύνδεσης, η δράση SFBB έχει το χαρακτηριστικό της μόχλευσης κεφαλαίων, καθώς μέσω των κουπονιών που θα ωφελήσουν 1,2 με 1,5 εκατ. χρήστες, οι πάροχοι δύναται να κινητοποιήσουν και επιπλέον κεφάλαια, πέρα και από αυτά που έχουν μέχρι σήμερα προγραμματίσει, κάτι που προφανώς συνδέεται και με τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας.

Η «Ναυτεμπορική» παρουσιάζει με δημοσιεύμα της, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η δράση SFBB. Ειδικότερα, το κουπόνι SFBB θα καλύπτει μέρος του εφάπαξ και του μηνιαίου κόστους σύνδεσης του χρήστη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δικαιούχοι του κουπονιού SFBB θα είναι όλοι οι πολίτες που επιθυμούν να λάβουν μια νέα SFBB υπηρεσία λιανικής (ή να αναβαθμίσουν μια υφιστάμενη) από οποιονδήποτε πάροχο SFBB υπηρεσιών, σε μια περιοχή (κτήριο) όπου παρέχεται προϊόν χονδρικής πρόσβασης SFBB από οποιονδήποτε πάροχο υποδομών SFBB. Το κουπόνι SFBB θα εξαργυρώνεται από τον δικαιούχο σε οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών SFBB.

SFBB υπηρεσία θεωρείται οποιαδήποτε τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία λιανικής, απλή ή συνδυαστική (2play, 3 play, 4 play, συνδυασμός τηλεφωνίας με σύνδεση στο διαδίκτυο ή και τηλεόραση ή και κινητή τηλεφωνία) η οποία περιλαμβάνει ως συστατικό της μέρος ένα προϊόν χονδρικής πρόσβασης SFBB (πρακτικά η οπτική ίνα θα πρέπει να φθάνει έως το κτήριο ή το σπίτι FTTH-FTTB), διαθέτει πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps και είναι άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1 Gbps. Η αναβάθμιση πρέπει να μπορεί να γίνει σε έως και 3 εργάσιμες μέρες, χωρίς άλλες εργασίες στον χώρο του τελικού χρήστη, πέραν ίσως από την αντικατάσταση του τερματικού εξοπλισμού, αν αυτό είναι απαραίτητο. Η ταχύτητα καθόδου θα μετριέται μέσω συγκεκριμένου εργαλείου μέτρησης (πιθανότατα του «Υπερίων» της ΕΕΤΤ).

Ο πάροχος υπηρεσιών SFBB θα πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο που θα δημιουργηθεί. Ο πάροχος της υπηρεσίας μπορεί να διαθέτει ο ίδιος την απαραίτητη υποδομή (δηλαδή να είναι και ο ίδιος πάροχος υποδομών SFBB) είτε να αγοράζει κάποιο προϊόν χονδρικής πρόσβασης SFBB από πάροχο SFBB υποδομών. Είναι υπεύθυνος για την επιλογή, παραγγελία και παρακολούθηση υλοποίησης του όποιου προϊόντος χονδρικής απαιτείται για την παροχή της SFBB υπηρεσίας και την επιβεβαίωση ότι καλύπτονται οι όροι επιλεξιμότητας για το κουπόνι (πραγματική ταχύτητα και αναβαθμισιμότητα).

Μητρώο παρόχων υποδομών

Ο πάροχος υποδομών SFBB θα πρέπει να εγγραφεί επίσης στο μητρώο παρόχων υποδομών αποδεχόμενος το σχετικό πλαίσιο συνεργασίας (code of conduct-κώδικας δεοντολογίας) και να ενημερώνει για κάθε κύκλο υλοποίησης υποδομών για τις περιοχές κάλυψης όπου προτίθεται να δραστηριοποιηθεί. Θα έχει την υποχρέωση υιοθέτησης τεχνικών λύσεων που θα επιτρέπουν την ανοιχτή διάθεση των ιδιωτικών υποδομών.

Με το πλαίσιο συνεργασίας θα καθορίζονται μεταξύ άλλων οι διαδικασίες για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των παρόχων SFBB υποδομών καθώς και μεταξύ αυτών και των παρόχων SFBB υπηρεσιών υπό την εποπτεία της ΕΕΤΤ.

Τα πρώτα βήματα που θα γίνουν είναι η λεπτομερής χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, με σκοπό να προσδιοριστούν οι περιοχές που ήδη εξυπηρετούνται ή σχεδιάζεται να εξυπηρετηθούν μέσω ιδιωτικών επενδύσεων με χρονικό ορίζονται τα 3 έτη, η συγγραφή του πλαισίου συνεργασίας και η εγγραφή των παρόχων στα μητρώα.

Η χαρτογράφηση θα χωρίζει τις περιοχές ανάλογα με το δίκτυο που υπάρχει ή θα δημιουργηθεί με τις επενδύσεις των παρόχων. Εκτιμάται ότι ο σχεδιασμός είναι αρκετά φιλικός ως προς το να καλυφθούν με οπτική ίνα οι περιοχές περιμετρικά των αστικών κέντρων (ακτίνα 500 μέτρων). Τα κτήρια στις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των πόλεων με μητροπολιτικά δίκτυα (ΜΑΝ) και των πρωτευουσών νομών που δεν διαθέτουν ΜΑΝ θα κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το αν η οπτική ίνα φθάνει στο καφάο, αν υπάρχει η τεχνολογία vectoring κ.λπ. Ετσι θα καταρτιστεί το πλάνο με το ποιες περιοχές θα ανοίξουν και πότε στη διανομή του κουπονιού.

Το χρονοδιάγραμμα

Στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτιστεί προβλέπεται τον Δεκέμβριο φέτος να γίνει η ανάρτηση των προτεινόμενων περιοχών κάλυψης για τα έτη 2018-2019 και στις αρχές του 2018 να ξεκινήσει η επιλεξιμότητα του κουπονιού SFBB για τους χρήστες των περιοχών κάλυψης του έτους αυτού και αντίστοιχα το ίδιο για το 2019. Τον Δεκέμβριο του 2019 θα γίνει η ανάρτηση των προτεινόμενων περιοχών κάλυψης των ετών 2020-2022 με το κουπόνι να ξεκινά στις αρχές του κάθε έτους.

Θα θεσπιστεί και διαδικασία αξιολόγησης της αξιοπιστίας των παρόχων υποδομών SFBB, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη -βάσει προγραμματισμού- εξυπηρέτηση των περιοχών κάλυψης. Σειρά ελέγχων, είτε κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας είτε δειγματοληπτικά, στη συνέχεια θα διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι προδιαγραφές όσον αφορά την ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο που θα έχει ο κάθε χρήστης που λαμβάνει το κουπόνι.

Η δεύτερη δράση

Η δεύτερη δράση του Εθνικού Ευρυζωνικού, Regional Broadband Extension (RBE), στην οποία θα διατεθούν 60 εκατ. ευρώ, αφορά την παροχή υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικών υπηρεσιών NGA μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Το διαγωνιστικό πλαίσιο της δράσης θα βασιστεί στο μοντέλο υλοποίησης του προηγούμενου σε εξέλιξη έργου Rural Broadband με τις κατάλληλες προσαρμογές. Δικαιούχοι θα είναι εταιρείες ειδικού σκοπού (SPVs). Μέσω της δράσης RBE θα επιτευχθεί η δυνατότητα σύνδεσης με τουλάχιστον 100 Mbps-downlink στη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού (τουλάχιστον 95% κάλυψη) των περιοχών που δεν έχουν (και δεν πρόκειται να αποκτήσουν βάσει των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων) γρήγορη ευρυζωνική κάλυψη.

Στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτιστεί για τη δράση RBE προβλέπεται να δοθεί προς δημόσια διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης τον Απρίλιο του 2018 με τον διαγωνισμό να ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και τη φάση κατασκευής στο τέλος του τρέχοντος ΕΣΠΑ με δυνατότητα πρόωρης έναρξης των εμπορικών υπηρεσιών. Στους αναδόχους των έργων θα διατεθούν προς διαχείριση και εκμετάλλευση τα ΜΑΝ που έχουν κατασκευαστεί και σήμερα τα περισσότερα είναι ανενεργά. Αυτή θα είναι και η μοναδική συμμετοχή του Δημοσίου στα ΣΔΙΤ (προσφορά σε είδος).

Πηγή:naftemporiki.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο