Οικογενειακά επιδόματα: Η επόμενη δόση και το «παράθυρο» του νόμου για το ακατάσχετο

Την ικανοποίησή του για την προστασία από κατάσχεση των έκτακτων βοηθηµάτων που χορηγούνται στους οικονοµικά αδύναµους πολίτες, εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνοντας ότι αυτή η ευνοϊκή εξέλιξη είναι ένα πολύ θετικό πρώτο βήµα για την προστασία των πάσης φύσεως βοηθηµάτων που χορηγούνται στους ευάλωτους πολίτες. Η Ανεξάρτητη Αρχή είχε γίνει αποδέκτης αναφορών πολιτών που είχαν διαπιστώσει κατάσχεση βοηθηµάτων των δήµων προς ΑµεΑ ή άλλους πάσχοντες ή οικονοµικά ασθενείς δηµότες ακόµα και από λογαριασµό συνδικαιούχου και είχε ζητήσει από τους αρµόδιους Υπουργούς να λάβουν µέτρα ώστε να µην ακυρώνεται στην πράξη ο ίδιος ο σκοπός της χορήγησης των βοηθηµάτων.

Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 51 του πολύ πρόσφατου νόµου 4483/2017 (ΦΕΚ Α107/31.07.17) του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέφθηκε ότι τα βοηθήµατα που χορηγούνται εκτάκτως από τους δήµους σε οικονοµικά αδύναµους και πολύτεκνους «..είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συµψηφίζονται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς ∆ηµόσιο, ασφαλιστικά ταµεία, ΟΤΑ και νοµικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα». Στην αιτιολογική έκθεση του νόµου µάλιστα, ρητά διατυπώνεται ότι «η µε οποιονδήποτε τρόπο έµµεση µείωση των χορηγηθέντων ποσών ή/και τυχόν εις ολόκληρο παρακράτησή τους, από αιτίες που ρητά αναφέρονται στην προτεινόµενη διάταξη, ακυρώνει το σκοπό του νοµοθέτη που τα προέβλεψε.»

Ο Συνήγορος είχε διερευνήσει ατοµικές υποθέσεις, κατορθώνοντας µάλιστα να επιλύσει κάποιες εξ αυτών µε επιστροφή των κατασχεµένων ποσών στους πραγµατικούς δικαιούχους. Παράλληλα είχε απευθύνει έγγραφο προς τους συναρµόδιους υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επισηµαίνοντας ότι η κοινωνική πρόνοια των δήµων είναι προστασία που παρέχεται σε άτοµα ή οµάδες µε προγράµµατα πρόληψης και αποκατάστασης και αποσκοπεί να δηµιουργήσει προϋποθέσεις ισότιµης συµµετοχής των ατόµων στην οικονοµική και κοινωνική ζωή και να τους εξασφαλίσει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Ωστόσο τα βοηθήµατα αυτά δεν υπόκεινται σε καµία γενικής φύσεως προστασία από κατάσχεση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισηµαίνει ότι η προστασία πρέπει να επεκταθεί και στα προνοιακά επιδόµατα που καταβάλλονται περιοδικά από δηµόσιους φορείς, δεδοµένου ότι ο σκοπός του νοµοθέτη δεν διαφοροποιείται σε ό,τι αφορά τη χορήγησή τους και θεωρεί απαραίτητη την άµεση συνολική επανεξέταση του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου.

Δείτε σχετικά:

Έγγραφο ΣτΠ προς Υπουργείο Οικονομικών

Ν.4483/2017

Τι συμβαίνει με τα οικογενειακά επιδόματα

Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι περίπου στις 20 Οκτωβρίου 2017 θα έχουν καταβληθεί τα χρήματα των οικογενειακών επιδομάτων (Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και Ειδικό επίδομα τρίτεκνων πολύτεκνων οικογενειών) στους δικαιούχους, πράγμα όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως καθώς στον ΟΓΑ κάνουν προσεκτικές κινήσεις και, όπως έχει αποδειχθεί, αποφεύγουν το «παιχνίδι» των ημερομηνιών πριν σιγουρευτούν για τις διαδικασίες που προηγούνται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού προχωρούν στην εκκαθάριση των αιτήσεων A21 προκειμένου να οριστικοποιηθούν και να πληρωθούν οι δικαιούχοι.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από τα τέλη Αυγούστου μέσα Σεπτέμβρη και δεν εκκαθαριστούν οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας θα αναγκαστούν να περιμένουν την επόμενη δόση για να λάβουν τα αναδρομικά ποσά που δικαιούνται η οποία αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Άλλωστε πριν λίγους μήνες ο ΟΓΑ είχε ενημερώσει σχετικά:

Για όσες αιτήσεις συνεχίζεται ο έλεγχος – λόγω και ελλιπών δικαιολογητικών – και για όσες υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από 1η Ιουλίου 2017 και μετά, η πληρωμή παραπέμπεται στη δόση του Γ’ τριμήνου. Ο ΟΓΑ θα ειδοποιήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όσους πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, αλλά ταυτόχρονα καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του (www.oga.gr, πεδίο «Πληροφορίες Αιτήσεων Οικογενειακών Επιδομάτων») προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά.

Σημειώστε ότι σε περίπτωση πραγματικής μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου (απόκτηση τέκνου, λήξη σπουδών τέκνου/ων άνω των 18 ετών, κλπ), θα πρέπει, έγκαιρα, και όχι πέραν της 15-1-2018 να προβαίνει σε συμπλήρωση – τροποποίηση των στοιχείων της αρχικής αίτησής (έντυπο Α21).

Ακατάσχετα ή όχι;

Την ίδια ώρα όμως πληθαίνουν οι παρεμβάσεις για το ακατάσχετο των οικογενειακών επιδομάτων. Θυμίζουμε ότι σε αποκλειστική συνέντευξή του στην aftodioikisi.gr o πρώην διοικητής του ΟΓΑ κ. Μπακαλέξης είχε κάνει ειδική αναφορά στο θέμα λέγοντας:

«Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων θεσπίστηκε με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 και το Ειδικό Επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με τις διατάξεις του Ν.4141/2013. Από αυτές τις διατάξεις δεν προβλέπεται ότι τα εν λόγω επιδόματα είναι ακατάσχετα. Συνεπώς για τα οικογενειακά επιδόματα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τον ακατάσχετο λογαριασμό».

Ειδικά για το θέμα των κατασχέσεων ο ΟΓΑ είχε αναφέρει τα εξής:

“Οι διατάξεις των νόμων 4093/2012 και 4141/2013, σύμφωνα με τις οποίες τα οικογενειακά επιδόματα δεν θεωρούνται ακατάσχετα, ισχύουν ως έχουν εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια. Επίσης είναι γνωστό ότι με τον νόμο 4336/2015 θεσπίστηκε ακατάσχετο όριο στα 1.250 ευρώ / μηνιαίως, για καταθέσεις σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων, αρκεί ο λογαριασμός να έχει δηλωθεί στη φορολογική διοίκηση. Η δυνατότητα αυτή καταλαμβάνει και τους δικαιούχους των οικογενειακών επιδομάτων. Για την συντριπτική μάλιστα πλειοψηφία – αν όχι για το σύνολο – των εκατοντάδων χιλιάδων δικαιούχων, η συγκεκριμένη ρύθμιση καθιστά ακατάσχετο το ποσό του επιδόματος που εισπράττουν”.

Ακολούθησε πρόσφατη ερώτηση στη Βουλή που κατατέθηκε από τον βουλευτή της Ένωσης Κεντρώων Γιώργο Κατσιαντώνη προς τα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας με την οποία γίνεται ακόμη μια προσπάθεια -παρέμβαση, μέσω διάταξης να προστατευτούν τα οικογενειακά επιδόματα ως ακατάσχετα. Ωστόσο, ακόμη η κυβέρνηση δεν έχει ενεργήσει σχετικά.

aftodioikisi.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο