Νέο κίνημα για την ερασιτεχνική δημιουργία

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» ΘΟΔΩΡΗ ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ .

H ετήσια έκθεση έργων των Εργαστηρίων Ζωγραφικής και Κεραμικής του Δήμου εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα γεγονότα στην πολιτιστική του δραστηριότητα. Συνοψίζει τη σταθερή σχέση εκατοντάδων πολιτών με την καλλιτεχνική δημιουργία και εκφράζει πολύ αντιπροσωπευτικά το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εγγύηση αυτού του δικαιώματός τους.
   Συγχαίρω ιδιαιτέρως το Εργαστήρι Ζωγραφικής, το οποίο φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια συνεχούς λειτουργίας.
   Η ερασιτεχνική δημιουργία διέρχεται σήμερα μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Στην Καλλιθέα, όπου υπήρξε ειδοποιό στοιχείο της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου, καλείται να αντιμετωπίσει τη μορφωτική άγνοια και την αντίθεση της διοίκησης στη σημασία που έχει η συμμετοχή του πολίτη στην παραγωγή πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αξιών. Η σημερινή διοίκηση αντιμετωπίζει τις Ομάδες και τα Εργαστήρια της Ερασιτεχνικής Δημιουργίας ως εκλογικά δίκτυα και επιχειρήσεις δημοσίων σχέσεων με κέρδη και ζημίες. Επιτείνει, με τη στάση της, τις συνέπειες της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης στην αποστολή του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ άλλων και ως προς την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης.
   Το τέλος αυτής της αναντικατάστατης κοινωνικής δράσης, στην οποία όλες οι διοικήσεις του Δήμου είχαν μέχρι το 2014 αφοσιωθεί, δεν θα είναι ίσως μακριά, εάν το κίνημα της ερασιτεχνικής δημιουργίας δεν αντιδράσει, ανανεώνοντας τους δεσμούς του με τους πολίτες, με σύγχρονο και δυναμικό τρόπο. Είμαι, όμως, αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτύχει, επιβεβαιώνοντας πως οι ανθρωπιστικές αξίες του πολιτισμού αποτελούν την κυριότερη επένδυση για την υπέρβαση της κρίσης με κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, όπως και την αποφασιστικότερη απάντηση στην αντιαισθητική γραμμή της νέο – φιλελεύθερης διοίκησης του Δήμου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο