Απαλλαγή Δημοτικών τελών από μη χρησιμοποιούμενα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3345/2005 τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται, απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3345/2005 τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται, απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται στο δήμο υπεύθυνη δήλωση εντός διμήνου του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και σχετική βεβαίωση του ΔΕΔΔΗΕ .

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο