Παρέμβαση Καλλιθέας για αφαίρεση 57 βαθμών!!

Το FL News εξασφάλισε και σας παρουσιάζει το περιεχόμενο της πρόσθετης παρέμβασης της Καλλιθέας κατά του ΑΟ Χανιά.

Πρόσθετη παρέμβαση κατά του ΑΟ Χανιά άσκησε η Καλλιθέα, όπως σας ενημέρωσε νωρίτερα το FL News, και ζητά την αφαίρεση βαθμών της ομάδας των Χανίων για τη μη κάλυψη της εγγυητικής επιστολής τέσσερις μήνες μετά τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η αθηναϊκή ΠΑΕ, μάλιστα, ζητά την αφαίρεση 57 βαθμών, αφού για 19 αγώνες ο ΑΟΧ παίζει χωρίς εγγυητική και για 9 χωρίς πιστοποιητικό…

Το FL News εξασφάλισε και σας παρουσιάζει το περιεχόμενο της πρόσθετης παρέμβασης της Καλλιθέας…

«ΠΡΟΣ TΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Αρ. 19 Δικ/κου Καν. Λειτουργίας Πειθαρχικών Οργάνων ΕΠΟ)

Της ΠΑΕ ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, που εδρεύει στη Καλλιθέα, Δημ. Στάδιο Καλλιθέας Γρ. Λαμπράκης, Δημοτικού Σταδίου 1, νομίμως εκπροσωπούμενης, τηλ. 21 0952 3465, email: info@kallitheafc.org

KATA Της ΠΑΕ ΑΟ ΧΑΝΙΑ, που εδρεύει στα Χανιά, Καλλιγιάννη 4 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Καλλιθέα, 31 / 05/ 2017

Την Πέμπτη 01/ 06/ 2017 και ώρα 15:30 μ.μ. συζητείται ενώπιων Σας η πειθαρχική δίωξη του Υπευθύνου Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων της ΕΠΟ κατά της Π.Α.Ε. ΑΟ ΧΑΝΙΑ, για παράβαση των άρθρων 1(ε) Παραρτ. Α. του ΠΚ/ΕΠΟ σε συνδυασμό με τα αρ. 77Α και 78 του ν. 2725/1999, και λόγω της ανάκλησης του Πιστοποιητικού Συμμετοχής της Π.Α.Ε. ΑΟ ΧΑΝΙΑ στο πρωτάθλημα της Football League μετά από απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

To άρθρο 78§1 του Ν. 2725/1999 (Διαχειριστικές υποχρεώσεις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.) όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις με το άρθρο 25 Ν.3057/2002 (ΦΕΚ Α 239/ 10.10.2002) το άρθρ.16 Ν.3262/2004, (ΦΕΚ Α 173/15.9.2004), το άρθρο 13 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ Α 8 10.1.2014) και το άρθρο 14 παρ.3 του Ν.4049/2012 (ΦΕΚ Α 35/23-02-2012), προβλέπει ότι σε κάθε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής, εάν αυτό συμβεί πριν από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, η Π.Α.Ε. της οποίας η εγγυητική κατέπεσε υποχρεούται να καταθέσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, διαφορετικά το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του άρθρου 77Α του νόμου 2725/1999 ανακαλείται με απόφαση της Επιτροπής.

Σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού αυτού η Ε.Ε.Α. σύμφωνα με το άρθρο 77Α §3 (εδ.γ) του ν. 2725/1999,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 παρ.1 Ν.4061/2012 (ΦΕΚ Α 66/22.3.2012), εκδίδει πόρισμα ελέγχου πλήρως αιτιολογημένο, το οποίο διαβιβάζει στην οικεία Ομοσπονδία, η οποία προκαλεί τον πειθαρχικό έλεγχο της ΠΑΕ που υπέπεσε στην παράβαση, σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα που προβλέπει ποινές για τις παραβάσεις αυτές, ενώ παράλληλα σύμφωνα με το αρ. 78§4 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει, η παράβαση της υποχρεώσεως αντικατάστασης της εγγυητικής που κατέπεσε (ολικώς ή μερικώς) συνεπάγεται και την αφαίρεση των βαθμών μιας (1) νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήματος και για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση.

Τέλος, κατά το Παράρτημα Α αρ. 1(ε) του ΠΚ/ΕΠΟ όπως ισχύει, «Σε περίπτωση μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, κατά τους ορισμούς του ν. 2725/1999, που αναφέρεται στο πόρισμα ελέγχου, επιβάλλεται χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ».

Όπως προκύπτει από την απόφαση της Ε.Ε.Α. της 27/03/2017 που επέχει θέση πορίσματος ελέγχου, η εγγυητική επιστολή της Π.Α.Ε. ΑΟ ΧΑΝΙΑ κατέπεσε στις 19/ 01/2017 και έπρεπε να αντικατασταθεί το αργότερο ως τις 03/02/2017, ενώ το πιστοποιητικό της συμμετοχής της ανακλήθηκε στις 27/ 03/ 2017. Δηλαδή, η προθεσμία για την αντικατάσταση παρήλθε σε χρόνο πριν την διεξαγωγή της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος (4 & 5/2/2017), ενώ η ανάκληση του Πιστοποιητικού Συμμετοχής απαγγέλθηκε σε χρόνο πριν την διεξαγωγή της 24ης αγωνιστικής (1 & 2/4/2017).

Δεδομένου ότι έχουμε διανύσει έκτοτε α) από την πρώτη περίπτωση 19 αγωνιστικές και β) από την δεύτερη περίπτωση 9 αγωνιστικές, καθώς έχει διεξαχθεί η 32η αγωνιστική, σύμφωνα με το αρ. 78§4 του ν. 2725/1999 θα πρέπει να αφαιρεθούν από την Π.Α.Ε. Α.Ο. ΧΑΝΙΑ τρεις (3) βαθμοί για κάθε αγωνιστική διάρκειας της παράβασης, ήτοι συνολικά 57 βαθμοί, άλλως επικουρικώς 27 βαθμοί, από την βαθμολογία του τρέχοντος πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Δικ/κου Κανονισμού Λειτουργίας Πειθαρχικών Οργάνων της ΕΠΟ «Κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση, συνοδευόμενη απ όλα τα αποδεικτικά μέσα και σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, όταν ασκείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, ασκείται από τον έχοντα άμεσο και αποδεικνυόμενο έννομο συμφέρον ενώπιον του Πρωτοβαθμίου δικαστικού οργάνου Επιτροπής, του τμήματος που εκκρεμεί η υπόθεση με κατάθεση εγγράφου στη γραμματεία αυτού και κοινοποίηση της σε όλους του διαδίκους, μέχρι εικοσιτέσσερις ώρες (24) πριν τη συζήτηση».

Η ομάδα μας αγωνίζεται στο Πρωτάθλημα της Football League όπως και η ομάδα της ΠΑΕ ΑΟ Χανιά. Μετά τις πρώτες 32 αγωνιστικές του πρωταθλήματος η ομάδα μας βρίσκεται στην 15η θέση της κατάταξης με 30 βαθμούς η οποία οδηγεί στον υποβιβασμό στη Γ’ Εθνική κατηγορία σύμφωνα με την Προκήρυξη του τρέχοντος πρωταθλήματος της Β’ εθνικής (υποβιβάζονται οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 15 ως 18 του πρωταθλήματος), ενώ η ομάδα των Χανιών βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας με 38 βαθμούς.

Σε περίπτωση τιμωρίας της Π.Α.Ε. Α.Ο. ΧΑΝΙΑ και της αφαίρεσης των προβλεπόμενων κατ’ αρ. 78§4 ν.2725/1999 βαθμών, η ομάδα των Χανίων θα υποχωρήσει στους -19, άλλως στους 11 βαθμούς και θα καταλάβει, είτε την τελευταία, είτε την 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με άμεση συνέπεια η ομάδα μας να ανέλθει στην 14η θέση της βαθμολογίας και να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Επειδή, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, έχουμε πρόδηλο έννομο συμφέρον από την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης και την επιβολή στην Π.Α.Ε. Α.Ο. ΧΑΝΙΑ των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία ποινών στο σύνολό τους.

Επειδή η παρούσα πρόσθετη παρέμβασή μας είναι νόμιμη και βάσιμη, ασκείται δε εμπρόθεσμα σύμφωνα με το αρ. 19 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Πειθαρχικών Οργάνων της Ε.Π.Ο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα καθ’ όλα νόμιμη πρόσθετη παρέμβασή μας.

Να επιβληθούν με απόφασή σας εις βάρος της ΠΑΕ Α.Ο. ΧΑΝΙΑ οι ποινές της χρηματικής ποινής από 5.000€ ως 50.000,00€ εκ του Παραρτήματος Α του ΠΚ/ΕΠΟ και της αφαίρεσης των βαθμών μιας νίκης από τον πίνακα της βαθμολογίας για κάθε αγώνα πρωταθλήματος και για όσο διάστημα η ΠΑΕ ΑΟ ΧΑΝΙΑ δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση αντικατάστασης της εγγυητικής της επιστολής σύμφωνα με το αρ. 78§4 ν. 2725/1999.

Με εκτίμηση
Για την « ΠΑΕ ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ»
Ο νόμιμος εκπρόσωπος».

footballleaguenews.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο