Τέλος από 15/6 στις χρεώσεις περιαγωγής εντός ΕΕ

Καταργούνται από την Πέμπτη 15 Ιουνίου, οι χρεώσεις περιαγωγής (roaming) στην κινητή τηλεφωνία για όσους ταξιδεύουν σε οποιαδήποτε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι χρεώσεις, δηλαδή, που θα επιβάλλονται σε όσους πραγματοποιούν κλήσεις, στέλνουν μηνύματα ή χρησιμοποιούν υπηρεσίες δεδομένων (data) όταν ταξιδεύουν, εντός της Ε.Ε., θα είναι αυτές που προβλέπουν τα τιμολόγια του τηλεπικοινωνιακού παρόχου στη χώρα προέλευσης.

Κι αυτό καθώς κάθε υπάρχον ή νέο συμβόλαιο που περιλαμβάνει υπηρεσίες περιαγωγής θα μετατραπεί εξ ορισμού σε συμβόλαιο περιαγωγής με ενιαίες χρεώσεις. Με άλλα λόγια, ο χρήστης κινητού τηλεφώνου που δέχεται κλήση, ταξιδεύοντας στο εξωτερικό, στην ΕΕ, μετά την 15η Ιουνίου 2017 δεν θα υποστεί καμία επιπρόσθετη χρέωση, καθώς θα είναι σαν να ταξιδεύει στη χώρα του.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η ΕΕ απαίτησε σταδιακά από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να μειώσουν σημαντικά τα τέλη περιαγωγής, υπέρ των καταναλωτών, με τις χρεώσεις να εκτιμάται ότι έχουν μειωθεί κατά 90% από το 2007. Το τελευταίο βήμα έγινε τον περασμένο Απρίλιο, οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την τιμολογιακή οροφή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών παρόχων.

Τι σημαίνει η άρση των επιπλέον χρεώσεων

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα επιβάλλεται κανένα επιπλέον ποσό σε όσους χρησιμοποιούν το κινητό τους, ταξιδεύοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι επικοινωνίες (τηλεφωνικές κλήσεις, SMS, δεδομένα) που πραγματοποιεί ο χρήστης από άλλη χώρα της Ε.Ε. θα καλύπτονται στην εθνική δέσμη: τα λεπτά, τα μηνύματα SMS και τα gigabyte δεδομένων που καταναλώνει στο εξωτερικό, εντός ΕΕ, θα χρεωθούν ή αφαιρεθούν από τον όγκο του εθνικού τιμολογιακού προγράμματος ακριβώς σαν να βρισκόταν στο “σπίτι” του, τη χώρα από την οποία προέρχεται και διαμένει μόνιμα.

Εάν ο χρήστης μετακομίσει και αποκτήσει μόνιμη διαμονή σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν θα είναι πλέον σε θέση να επωφεληθεί από τις προσφορές περιαγωγής της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της χώρας από όπου ήρθε. Κι αυτό επειδή η περιαγωγή σαν “στο σπίτι” του θα εξασφαλίζεται – σε περίπτωση μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα- με κινητή συνδρομή στη νέα χώρα διαμονής.

Ο όγκος των δεδομένων

Η άρση των επιπλέον χρεώσεων περιαγωγής στηρίζεται στο γενικό κανόνα ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο στη χώρα του περισσότερο απ’ ό,τι στο εξωτερικό (εύλογη χρήση των υπηρεσιών περιαγωγής). Με άλλα λόγια, οι εταιρείες (πάροχοι) μπορούν να εντοπίσουν πιθανές καταχρήσεις που βασίζονται στην ισορροπία περιαγωγής και εγχώριας κίνησης σε διάστημα τεσσάρων μηνών, εάν ο χρήστης περνάει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στο εξωτερικό. Και, άρα, εάν έχει μεγαλύτερη κατανάλωση στο εξωτερικό απ’ ό,τι στη χώρα του, κατά τη διάρκεια του τετραμήνου, μπορεί η εταιρεία να του ζητήσει να αποσαφηνίσετε την κατάστασή του εντός 14 ημερών.

Τι θα συμβεί εάν ο χρήστης συνεχίσει με χρήση περιαγωγής περισσότερο απ’ ό,τι όταν παραμένει στη χώρα του; Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μπορεί να αρχίσει την επιβολή μικρής χρέωσης για την κατανάλωση περιαγωγής. Το όριο θα είναι 3,2 λεπτά ευρώ ανά ωριαίο λεπτό για φωνητικές κλήσεις και 1 λεπτό (ευρώ) ανά SMS. Για τα δεδομένα, η μέγιστη προσαύξηση θα είναι 7,7 ευρώ ανά GB (από 15ης Ιουνίου 2017), που θα μειωθεί σε 6 ευρώ ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2018), 4,5 ευρώ ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2019), 3,5 ευρώ ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2020), 3 ευρώ ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2021) και, τέλος, 2,5 ευρώ ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2022).

Όσον αφορά, τον όγκο για κλήσεις, αποστολή SMS και χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, εάν ο χρήστης στη χώρα του έχει απεριόριστες κλήσεις και μηνύματα SMS, θα έχει απεριόριστες κλήσεις και SMS κατά την περιαγωγή του εντός της ΕΕ. Αν στη χώρα του έχει απεριόριστα ή πολύ φτηνά δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί ο πάροχος να εφαρμόσει ένα όριο διασφάλισης (εύλογη χρήση) στη χρήση δεδομένων σε περιαγωγή. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας οφείλει να έχει ενημερώσει εκ των προτέρων τον χρήστη σχετικά με το εν λόγω όριο και πρέπει να τον ενημερώνει σε περίπτωση που το φτάσει.

Αυτό το όριο διασφάλισης θα είναι αρκετά υψηλό ώστε να καλύπτει τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις ανάγκες περιαγωγής. Πέρα από αυτό το όριο, μπορεί να συνεχιστεί η περιαγωγή δεδομένων, με μικρή χρέωση (ανώτατο όριο 7,70 ευρώ/GB + ΦΠΑ· αυτό θα μειωθεί σταδιακά ώστε να φτάσει τα 2,50 ευρώ/GB από το 2022).

Επίσης, ειδικά τιμολόγια που επιτρέπουν προνομιακές χρεώσεις, για παράδειγμα, στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ο συνδρομητής θα είναι σε θέση να τα διατηρήσει σε ισχύ, κατόπιν επικοινωνίας με τον πάροχο.

Τι ισχύει για τις προπληρωμένες κάρτες

Η άρση των επιπρόσθετων χρεώσεων ισχύει για τις προπληρωμένες κάρτες εάν ο χρήστης πληρώνει ανά μονάδα και η εγχώρια τιμή μονάδας για δεδομένα είναι μικρότερη από 7,7 ευρώ ανά GB. Τότε, ο πάροχος μπορεί να εφαρμόσει περιαγωγή όπως “στο σπίτι σας” με όριο όγκου δεδομένων. Το όριο αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με τον όγκο που προκύπτει διαιρώντας το εναπομένον πιστωτικό στην προπληρωμένη κάρτα, όταν ξεκινάει η χρήση των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων (χωρίς ΦΠΑ) δια 7,7 ευρώ.

Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης έχει 13 ευρώ (10,8 ευρώ εκτός ΦΠΑ 24 %) υπόλοιπο στην κάρτα SIM κατά την έναρξη της περιαγωγής δεδομένων, θα έχει τουλάχιστον 10,8/7,7 = 1,4 GB δεδομένα περιαγωγής. Σημειώνεται ότι 7,7 ευρώ είναι η μέγιστη τιμή που πρέπει να πληρώσει το 2017 η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας στον αλλοδαπό πάροχο για 1 GB δεδομένων εφόσον βρίσκεται στο εξωτερικό, εντός ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι στην περιαγωγή σαν “στο σπίτι σας”, ο χρήστης λαμβάνει ακριβώς τον όγκο των δεδομένων περιαγωγής που έχει προκαταβάλει. Για φωνητικές κλήσεις και μηνύματα θα πληρώσει ακριβώς την ίδια τιμή μονάδας όπως στη χώρα του.

Σημειώνεται ότι η άρση των επιπρόσθετων χρεώσεων περιαγωγής ισχύει στις 28 χώρες της Ε.Ε., ενώ στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, η περιαγωγή σαν “στο σπίτι σας” θα εισαχθεί σύντομα μετά τις 15 Ιουνίου.

Capital.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο