Τον Ιούλιο οι 120 δόσεις για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών

Εντός του Ιουλίου αναμένεται  η υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ασφαλισμένων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, έως και σε 120 δόσεις στο πλαίσιο του νόμου 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στην ρύθμιση, είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από την αρχή του τρέχοντος έτους, ώστε να ρυθμιστούν χρέη τα οποία έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2016.

Τα χρέη εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, υπολογίζονται σε περίπου 30 δις €

Υπενθυμίζεται ότι τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια που απέστειλε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε18.000 .

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε οφειλές που φτάνουν 1,2 δισ. Ευρώ, τις οποίες το ΚΕΑΟ αποφάσισε να διεκδικήσει μέσω κατασχέσεων από λογαριασμούς τραπεζών των οφειλετών.

Στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, προβλέπεται η δυνατότητα των Ταμείων και κατά συνέπεια του ΚΕΑΟ να προχωρούν σε διμερείς συμφωνίες, με τους όρους που προβλέπονται στον νόμο.

Στη διαδικασία δύναται να ενταχθούν και ασφαλισμένοι με χρέη κάτω των 20.000 €, ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 120, ενώ η κατώτερη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 €.

Για οφειλές κάτω των 3.000 €, το ανώτατο όριο δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 36.

Εφόσον το ΚΕΑΟ υπογράψει τη συμφωνηθείσα σύμβαση αναδιάρθρωσης, θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων καθώς και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων, κατά του οφειλέτη. Επίσης, θα αναστέλλεται κάθε ποινική δίωξη και θα αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που επιβλήθηκε για τις συγκεκριμένες οφειλές.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο