Υπεγράφησαν και ξεκινούν τα έργα Ανάπλασης Φαληρικού Όρμου

Ο κύβος ερρίφθη και στις 15 Μάη υπεγράφη το δεύτερο μεγαλύτερο έργο υποδομής για το 2017 (μετά τα έργα αναβάθμισης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων). Τα έργα  Υποδομής της Ανάπλασης  του Φαληρικού Όρμου ξεκινούν με μεγάλες προσδοκίες και είναι μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην Αθήνα τα τελευταία 20 χρόνια. Ανάδοχος είναι η ΑΚΤΩΡ με ποσοστό έκπτωσης 53,54%. Στον διαγωνισμό της 15ης Δεκέμβρη συνολικά συμμετείχαν 8 σχήματα ενώ το φάκελο διακήρυξης είχαν παραλάβει 24 σχήματα.

Το βασικότερο έργο της Ανάπλασης είναι η μετακίνηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο τμήμα από το ΣΕΦ μέχρι την σύνδεση της με την Λ.Συγγρού κατά 90 μέτρα και η “βύθιση” της μέχρι και 3 μέτρα, χωρίς όμως να υπογειοποιείται εντελώς παρά μόνο για 300 μέτρα, αλλά παραμένοντας κάτω από την επιφάνεια. Αυτό θα σημάνει την για πρώτη φορά ένωση του παραλιακού μετώπου με την περιοχή του Φαλήρου, του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Στον χώρο θα δημιουργηθεί το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της πρωτεύουσας με πολλές διαφορετικές χρήσεις που θα χαρίσει στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και των Νοτίων Προαστίων ένα πνεύμονα πρασίνου που θα συνδέεται από δυτικά με τον χώρο του Μικρολίμανου, προς βόρειο-ανατολικά με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (μέσω της Εσπλανάδας) και προς νότο με τον ήδη υπάρχοντα πνεύμονα πρασίνου του Φλοίσβου και φυσικά με τη Μαρίνα Φλοίσβου.

Στα μεγάλα έργα περιλαμβάνεται και η αναδιαμόρφωση των Ανισόπεδων Κόμβων της Λ.Κηφισού, Π.Φαλήρου και Συγγρού ενώ η “παλιά Ποσειδώνος” μετατοπίζεται κατά τμήματα συμπαρασύρντας και την γραμμή του Τραμ.

Το έργο έχει διάρκεια 21 μήνες και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019. Βέβαια πηγές τις αγοράς αναφέρουν πως το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι πολύ μικρό για τέτοιας έκτασης έργο, καθώς εκτός άλλων περιλαμβάνεται και ένα αρχικό διάστημα 5 μηνών για την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής. Το κόστος του έργου είναι 150εκ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ). Πρόκειται για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που συμβασιοποιείται φέτος και όπως αναφέραμε παραπάνω το δεύτερο συνολικά. Είναι το δεύτερο μεγάλο έργο που αποκτά η ΑΚΤΩΡ μετά τα έργα για την ανακαίνιση του Αστέρα Βουλιαγμένης και σίγουρα αποτελεί μία μεγάλη ανάσα για την πρώτη τη τάξη τεχνική εταιρεία που είδε σχεδόν 3 χρόνια “αναβροχιάς” και κάνοντας ένα μεγάλο come back.

Να σημειώσουμε ότι το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και δεν έχει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει πως ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να πάρει την προκαταβολή του 10% που προβλέπεται για τα έργα ΕΣΠΑ.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Όπως αναφέρεται στην απόφαση σκοπός του έργου είναι η κατασκευή των έργων υποδομών για την ανάπλαση του
Φαληρικού Όρμου και ειδικότερα τα έργα Α ́ Φάσης τα οποία περιλαμβάνουν έργα οδοποιίας, υδραυλικά έργα και υποστηρικτικά έργα. Ειδικότερα :

Α) Εγκάρσια μετατόπιση της λεωφόρου Ποσειδώνος
-Το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κηφισού και Συγγρού (μήκος περίπου 1000 m) μετατοπίζεται μέχρι 90 m προς τη θάλασσα και ταπεινώνεται έως 3 m, σε συνδυασμό με την κατασκευή δύο τεχνικών κάλυψης μήκους 300 m περίπου έκαστο και εγκάρσιων γεφυρώσεων του νέου οδικού έργου, για την ενοποίηση του αστικού χώρου με το παραλιακό μέτωπο. Αποκαθίστανται οι συναρμογές της παραλλαγμένης λεωφόρου με τα υφιστάμενα και διατηρούμενα τμήματά της.

-Περιλαμβάνεται η μερική αναδιαμόρφωση των Α/Κ Συγγρού και Α/Κ Κηφισού, η πλήρης αναδιαμόρφωση του Α/Κ Παλαιού Φαλήρου, καθώς και διαμόρφωση νέων συνδετήριων κλάδων πρόσβασης στις δραστηριότητες του παραλιακού μετώπου Φαλήρου. Η οδός Εθνάρχου Μακαρίου (παλαιά παραλιακή λεωφόρος) αναδιαρρυθμίζεται και μετατοπίζεται κατά τμήματα για την επίτευξη αυξημένης παροχετευτικής ικανότητας, ενώ η υφιστάμενη γραμμή Τραμ προσαρμόζεται οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στον αναμορφούμενο Α/Κ Συγγρού, στην παραλλασσόμενη οδό Εθνάρχου Μακαρίου και στην πορεία των επιφανειακών πλημμυρικών παροχών προς τα νέα αντιπλημμυρικά έργα. Προβλέπεται επίσης αποκατάσταση της συνέχειας του δικτύου πεζόδρομων – ποδηλατόδρομων της περιοχής ανισόσταθμα προς τα οδικά έργα.

Β) Υδραυλικά –αντιπλημμυρικά έργα
Στη θέση της υφιστάμενης παραλιακής υψηλής λεωφόρου Ποσειδώνος, η οποία μετατίθεται στα κατάντη, υλοποιούνται δύο ξηρά αντιπλημμυρικά κανάλια, ένα στο Μοσχάτο (δυτικό) και ένα άλλο στην Καλλιθέα (ανατολικό). Τα ξηρά κανάλια έχουν τη μορφή ήπιας εδαφικής πτύχωσης και σε αυτά εκτονώνονται οι επιφανειακές πλημμυρικές παροχές από τις ανάντη αστικές λεκάνες απορροής, ώστε να καταλήξουν στα υγρά αντιπλημμυρικά κανάλια και στον διευθετημένο Ιλισσό. Σε όλο τον υπόλοιπο χρόνο, τα ξηρά κανάλια θα λειτουργούν ως φυσικές κοιλάδες πρασίνου, βατές από πεζούς.

-Επεκτάσεις των υφιστάμενων υγρών αντιπλημμυρικών καναλιών προς τα νέα ξηρά αντιπλημμυρικά κανάλια, εκατέρωθεν του Ιλισσού, στην περιοχή του Κηφισού (δυτικό υγρό κανάλι) και στην περιοχή της ναυταθλητικής μαρίνας (ανατολικό υγρό κανάλι).

-Επέκταση της διευθέτησης του Ιλισσού στα ανάντη της οδού Εθνάρχου Μακαρίου (370 m περίπου).

-Νέος παραλιακός συλλεκτήρας Μοσχάτου και Καλλιθέας (κατάντη και κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών του Τραμ) σε αντικατάσταση του υφιστάμενου παραλιακού συλλεκτήρα.

-Μετάθεση υφιστάμενου αγωγού φυσικού αερίου με κατασκευή νέου, κάτω από τη νέα παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς και μετάθεση του υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης.

Γ) Υποστηρικτικά έργα
-Έργα ανανέωσης στάσιμων νερών στον Κηφισό και στον Ιλισό
-Έργα τροφοδοσίας δεξαμενών κολύμβησης /αναψυχής
-Κέντρο Ανάκτησης Νερού Ελαιώνα (ΚΑΝΕ), με τροφοδοσία από την υγρή φάση των λυμάτων του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ), υπόγεια μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας και επιστροφή της ιλύος στον ΚΑΑ.

Η δυναμικότητα της μονάδας θα είναι 1.200 m3/ημέρα και το παραγόμενο ανακτημένο νερό θα ανταποκρίνεται πλήρως σε όλες τις ποιοτικές απαιτήσεις για απεριόριστη άρδευση και άλλες αστικές χρήσεις (πλην πόσιμου) στις περιοχές ανάπλασης του Φαληρικού μετώπου, με δυνατότητα κάλυψης μέρους των αναγκών σε αρδευτικό νερό και στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος».

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ίδια κεφάλαια της Περιφέρειας Αττικής και το ποσό σύμφωνα με την απόφαση έχει χωριστεί ως εξής: 2016: 5εκ.ευρώ, 2017: 80εκ.ευρώ, 2018: 50εκ.ευρώ και 2019: 19,95εκ.ευρώ.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο