Η ΕΥΔΑΠ θα προσλάβει 457 φοιτητές για Ιούλιο και Αύγουστο

Προκήρυξη για την απασχόληση στις Υπηρεσίες της 400 φοιτητών/τριών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών), για τους θερινούς μήνες Ιουλίου-Αυγούστου 2017, θα ανακοινώσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Οπως γράφει το dimosio.gr ο μηνιαίος μισθός για κάθε φοιτητή/τρια θα ανέρχεται στο ποσό των 456,60 ευρώ και η εργοδοτική εισφορά για ασφάλιση ατυχήματος σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης θα βαρύνει την Εταιρεία. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριων υπερβαίνει τις 400, η επιλογή θα γίνει μετά από διενέργεια κλήρωσης ενώπιον Συμβολαιογράφου, παρουσία τριμελούς Επιτροπής. Παράλληλα, χθες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 57 νέες προσλήψεις για την καθαριότητα σε εγκαταστάσεις του φορέα.
Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 31.12.2018, με τετράωρη ημερήσια απασχόληση, για την εξυπηρέτηση 16 εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.,σε Αττική, Πειραιά, Εύηνο και Άμφισσα.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο