Συμφωνία για συνεργασία του δήμου Αθηναίων με τους δήμους Νέας Σμύρνης και Μοσχάτου –Ταύρου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Μνημόνια συνεργασίας υπέγραψε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, με τους δημάρχους Νέας Σμύρνης Σταύρο Τζουλάκη και Μοσχάτου – Ταύρου Ανδρέα Ευθυμίου, για κοινές δράσεις που θα υλοποιηθούν στα όρια με τους δύο δήμους και εντάσσονται στο στρατηγικό σχέδιο του δήμου Αθηναίων για ανάπλαση και αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής.
Η συνεργασία αφορά στην υποβολή πρότασης «Στρατηγικού Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-20).
Στην πρόταση που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από τους πόρους ΕΣΠΑ, θα περιλαμβάνονται και αμοιβαία επωφελείς δράσεις που θα υλοποιηθούν σε περιοχές των δύο δήμων στα όριά τους με τον δήμο Αθηναίων και οι οποίες ενισχύουν το αναπτυξιακό αποτέλεσμα της στρατηγικής του δήμου Αθηναίων, συμβάλλοντας στην ανάπλαση και αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής.
Οι στρατηγικοί στόχοι της πρότασης που θα υποβληθεί από το δήμο Αθηναίων και την Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) είναι οι ακόλουθοι:
1. Εδραίωση της μητροπολιτικού χαρακτήρα της Αθήνας με την προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού
2. Έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος της Αθήνας
3. Προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης
Πρόκειται για ένα σύγχρονο σχέδιο υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, αποτέλεσμα ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης.
Με την παραπάνω αλλά και με επικείμενες συμφωνίες στρατηγικής συμμαχίας και συνεργασίας, ο δήμος Αθηναίων στοχεύει στην αναβάθμιση των «πυλών εισόδου» στην πόλη από το ευρύτερο νότιο μέτωπο της Αττικής, αναδεικνύοντας τον κομβικό μητροπολιτικό ρόλο της Αθήνας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο