Ο Δήμος Καλλιθέας παρουσίασε την συνολική Πρόταση που θα υποβάλει από κοινού με τους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου

Στο πλαίσιο της  πρόσκλησης του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων  για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» , ο Δήμος Καλλιθέας τη Δευτέρα στις 20 Μαρτίου 2017 προχώρησε στην παρουσίαση της συνολικής Πρότασης που θα υποβάλει από κοινού με τους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου στους Αιρετούς (Αντιδήμαρχοι, Γενικός Γραμματέας, Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, καθώς και Πρόεδροι Δημοτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών) και στα στελέχη του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Ζητήθηκε από τα στελέχη να συμμετάσχουν ενεργά στη Διαβούλευση η οποία έχει ξεκινήσει ηλεκτρονικά από τις 15 Μαρτίου με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου της Παρουσίασης της Μελέτης και του Απογραφικού Δελτίου Παρεμβάσεων – Προτάσεων.
Ο Δήμος Καλλιθέας, καλεί τους πολίτες και φορείς της πόλης  να συμμετάσχουν  στην Ηλεκτρονική Διαβούλευση  η οποία θα είναι ανοικτή στην ιστοσελίδα του  Δήμου μας για  να καταθέσουν τις τυχόν παρατηρήσεις-προτάσεις τους, έως και τις 10/4/2017.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο