Ξεκαθαρίζει το θέμα απουσιών και ανεξαρτητοποιήσεων

Δημοτικές Αρχές, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, μετρούν «απώλειες» μελών που εκφράζονται μέσα από ανεξαρτητοποιήσεις. Αποτέλεσμα, να προκύπτουν ζητήματα αντικατάστασης ιδίως για δημοτικούς συμβούλους που στελεχώνουν «νευραλγικές» θέσεις ή είναι μέλη ν.π.δ.δ ή ν.π.ι.δ. του δήμου.

Την ίδια στιγμή, σε πολλούς δήμους παρατηρείται το φαινόμενο δημοτικοί σύμβουλοι να απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις και η απουσία τους, για το προεδρείο, να ταλαντεύεται μεταξύ  «δικαιολογημένης» ή «αδικαιολόγητης». Τις περισσότερες βέβαια φορές, η «ζυγαριά» γέρνει προς τους «δικαιολογημένους» και αυτό διότι ανακύπτουν θέματα… συναδελφικότητας. Μεγαλύτερο όμως πρόβλημα υπάρχει όταν δεν συγκεντρώνεται η απαιτούμενη πλειοψηφία για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων.

Και τα δυο ζητήματα είναι εις γνώσιν των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του ΥΠΕΣ.

Για την πρώτη περίπτωση, αυτή της ανεξαρτητοποίησης δημοτικών συμβούλων, μπήκε ήδη θέμα στην πρόταση του ΥΠΕΣ για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

“Η διάταξη της παρ. 6 του άρ. 66 του Ν.3852/10 περί ανεξαρτητοποίησης  δημοτικών συμβούλων δημιούργησε ερμηνευτικά ζητήματα ως προς την περίπτωση που ο δημοτικός σύμβουλος που ανεξαρτητοποιείται ή διαγράφεται από την παράταξή του συνεχίζει να είναι είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου ν.π.δ.δ, ή ν.π.ι.δ. του δήμου. Προκειμένου να καθίσταται σαφές και να μην αντιμετωπίζεται το ως άνω ζήτημα με διαφορετικό τρόπο από τη Διοίκηση και με δεδομένο ότι προέχει η ομαλή διοίκηση των νομικών προσώπων, προτείνεται ρύθμιση ως ακολούθως:  «Η ανεξαρτητοποίηση ή η διαγραφή από τη παράταξή του δεν συνιστά λόγο αντικατάστασης του στο διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, στο οποίο έχει ορισθεί ως μέλος». Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα θα εξεταστεί στο πλαίσιο της  προσαρμογής των διατάξεων περί νομικών προσώπων στο νέο σύστημα  εκλογής και διοίκησης των Δήμων”.

Για το δεύτερο θέμα, αυτό των απουσιών, στην aftodioikisi.gr έφτασαν πληροφορίες για περιστατικό που σημειώθηκε σε μεγάλο Δήμο της Αττικής. Εκεί, υπήρξε παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που μέσω επιστολής που έστειλε στο προεδρείο, ζήτησε ΑΥΣΤΗΡΑ οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν μπορούν να παρευρίσκονται σε συνεδρίαση του Δ.Σ., να γνωστοποιούν τη δικαιολογία της απουσίας τους όχι απλώς προφορικά αλλά στέλνοντας fax ή e-mail στο προεδρείο, πριν από την έναρξή της.

Να σημειωθεί, ότι με βάση τον «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Συμβουλίων» αν ένας σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος οφείλει να ενημερώσει για αυτό το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος μπορεί να τον θέσει σε αργία με απόφαση του και, σε περίπτωση υποτροπής, να τον κηρύξει έκπτωτο. Επίσης, εάν ένας σύμβουλος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του δημοτικού συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας τον κηρύσσει, επίσης, έκπτωτο.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο