Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για δημοτικούς υπαλλήλους

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων», για τα υπηρεσιακά στελέχη των δήμων, έχουν καταρτίσει σε συνεργασία η ΚΕΔΕ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις κατευθύνσεις και δώδεκα ειδικότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των δήμων της χώρας. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι η διεπιστημονική προσέγγιση, η καινοτομία στην ύλη, που δεν απαιτεί απομνημόνευση και έχει συγγραφεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, οι παράλληλες δραστηριότητες και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που δεν απαιτεί φυσική παρουσία.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι ανοικτή. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 2107274414 και 2107274783, και στις ιστοσελίδες www.kedke.gr και www.edcm.edu.gr.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο