Ποιοι μισθωτοί θα πληρώσουν διπλές εισφορές (παράδειγμα)

Όσοι είναι εργαζόμενοι της εταιρείας ως μισθωτοί (π.χ. διευθυντικά στελέχη κ.ά.) και ταυτόχρονα μετέχουν με αμοιβή στο Δ.Σ. θα πληρώσουν διπλές εισφορές: 41,06% (25,06% εργοδότης και 16% εργαζόμενος) επί του μισθού τους και 34,10% (21,38% εργοδότης και 12,72% οι ίδιοι) επί των αμοιβών τους για το Δ.Σ. Εάν ο μισθός τους υπερβαίνει το ανώτατο πλαφόν ασφαλιστέων αποδοχών, δηλαδή τα 5.860,80 ευρώ, τότε δεν θα δηλώνονται οι αμοιβές λόγω της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση θα δηλώνονται μέχρι του ποσού το οποίο αθροιζόμενο με τον μισθό φτάνει στα 5.860,80 ευρώ.

συνέχεια εδώ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο