Ξεμπλοκάρει η ρύθμιση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων

«Κλείδωσε» η νομική προστασία των τραπεζικών στελεχών που υπογράφουν τις αναδιαρθρώσεις και τα «κουρέματα» καθυστερούμενων οφειλών και παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για να ρυθμιστούν χιλιάδες δάνεια.

Σύμφωνα με ρεπορταζ στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπό τον τίτλο «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων», το άρθρο 17 προβλέπει την «ασυλία» των τραπεζικών στελεχών που είναι επιφορτισμένα με τις αναδιαρθρώσεις των μεγάλων επιχειρηματικών δανείων.

Το σχέδιο νόμου έχει δοθεί από το υπουργείο για διαβούλευση και οι τράπεζες είναι σύμφωνες με όσα προβλέπει το άρθρο 17 και σημειώνουν πως τους «λύνει» τα χέρια για να προχωρήσουν γρήγορα -καθώς πιέζουν οι χρόνοι- σε μαζικές ρυθμίσεις.Παράλληλα οι τράπεζες θα μπορούν να προχωρούν σε πλήρες «σκανάρισμα» των λογαριασμών και της περιουσίας όσων επιδιώξουν ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι τραπεζίτες, με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να αποκαλυφθεί η πραγματική οικονομική εικόνα των επιχειρηματιών και να διακριθούν οι «μπαταχτσήδες».

Η Τράπεζα της Ελλάδος
Αν και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές είναι στο στόχαστρο των τραπεζών, ωστόσο η προσπάθεια εντοπισμού τους δεν αποδίδει εύκολα καρπούς, βρίσκει συχνά εμπόδια από πλευράς απορρήτου. Μέχρι τώρα τα τραπεζικά στελέχη αρνούνταν να αναλάβουν την ευθύνη και να βάλουν την υπογραφή τους σε «κουρέματα» οφειλών, υπό τον φόβο του εισαγγελέα. Πλέον υπόλογο απέναντι στον νόμο ένα τραπεζικό στέλεχος θα βρεθεί μόνο αφού ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του η Τράπεζα της Ελλάδος και αυτό θα συμβεί στην περίπτωση που αποδεδειγμένα έχει καταστρατηγήσει και παραβεί την κείμενη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα το άρθρο 17 για τα τραπεζικά στελέχη προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι: «Οσοι από τον νόμο ή από δικαιοπραξία έχουν την επιμέλεια ή με οποιονδήποτε τρόπο διαχείριση περιουσίας πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος δεν υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τις οποίες τέλεσαν για την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή διαγραφής χρεών κατά τα οριζόμενα στον Πτωχευτικό Κώδικα ή στον νόμο ΟCW ή στα άρθρα 2 και 3 Ν. 4354/2015 ή βάσει διμερούς συμφωνίας μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος και οφειλέτη (…), εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Οι πράξεις ή οι παραλείψεις τελούνται με σκοπό είτε την είσπραξη μέρους τουλάχιστον της απαίτησης είτε, αν πρόκειται για επιχειρηματικά δάνεια, τη συνέχιση της δραστηριότητας επιχείρησης με βάση συμφωνία εξυγίανσης ή σχέδιο αναδιοργάνωσης και διάσωσης αυτής και αποβλέπουν μέσω αυτής στην εξασφάλιση είσπραξης τουλάχιστον μέρους της απαίτησης.

• Δεν έχουν παραβιαστεί οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

• Υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε πιστωτικού και χρηματοδοτικού ιδρύματος, που κρίνουν αιτιολογημένα ότι προβλέπεται ανέφικτη η είσπραξη του συνόλου της απαίτησης.

Ποινική δίωξη ασκείται μόνο κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς της Τράπεζας της Ελλάδος, στην οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι οι ανωτέρω πράξεις τελέστηκαν κατά παράβαση των προβλεπόμενων στην προηγούμενη παράγραφο προϋποθέσεων». Σημειώνουμε ότι το σχέδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι ακόμη υπό συζήτηση, ενώ, όπως λένε χαρακτηριστικά στην «Οικονομία» τραπεζικά στελέχη, θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί και να ισχύει από πέρυσι (Δεκέμβριος 2016). «Ακόμη και όταν ψηφιστεί, θα πάρει χρόνο η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τρέχει τα στοιχεία των επιχειρήσεων και θα καθυστερούν περαιτέρω οι ρυθμίσεις, ενισχύοντας το ρίσκο μιας στάσης πληρωμών εν αναμονή ευνοϊκότερων μέτρων», τονίζουν.

Ωστόσο παραδέχονται ότι ξεμπλοκάρουν -λόγω της νομικής προστασίας- αναδιαρθρώσεις για πολλά δάνεια, αν και επισημαίνουν μάλιστα ότι από τις πρώτες μέρες του 2017 υπήρξε νέα αύξηση των καθυστερήσεων στα επιχειρηματικά δάνεια, την οποία αποδίδουν ακριβώς σε αυτή την κατάσταση.

Από το πρόσφατο σχέδιο νόμου φαίνεται να «κόβεται» μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων λόγω των αυστηρών κριτηρίων ένταξης στη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού, ενώ εκτιμάται ότι τα πληρούν περί τις 80 χιλιάδες εταιρείες. Για τη νομοθέτηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού πιέζουν η Τράπεζα της Ελλάδος -ήταν έντονη η παρέμβαση του Γιάννη Στουρνάρα στη Βουλή- και οι τράπεζες, προκειμένου να ξεκινήσουν οι αναδιαρθρώσεις των «κόκκινων» και μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο