ΚΕΔΕ: Ζητά αλλαγές σε λειτουργία και μετακινήσεις υπαλλήλων ΚΕΠ

Το Δ.Σ της ΚΕΔΕ στην συνεδρίαση του, αποφάσισε, ενόψει της κατάρτισης νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) από τους δήμους, στο πλαίσιο του Ν.4440/2016 για την κινητικότητα, να ζητήσει άμεσα την τροποποίηση της διάταξης που θέτει πληθυσμιακά κριτήρια για την λειτουργία των ΚΕΠ ως εξής:

• Στους δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες κατοίκους, το ΚΕΠ να λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης.

• Στους δήμους με πληθυσμό από πέντε έως πενήντα χιλιάδες κατοίκους το ΚΕΠ να λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος

• Στους δήμους με πληθυσμό μέχρι πέντε χιλιάδες κατοίκους, να λειτουργεί σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου.

Εκτός του πληθυσμιακού κριτηρίου για τη λειτουργία των ΚΕΠ θα μπορούσε να προβλεφθεί και το κριτήριο του αριθμού του υπηρετούντος προσωπικού, σημειώνει η ΚΕΔΕ.

Επίσης η ΚΕΔΕ, ζητά τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας μετακίνησης υπαλλήλου ΚΕΠ του δήμου σε άλλη υπηρεσία του δήμου (και όχι μόνο την ανάθεση συναφών καθηκόντων σε δημοτικές κοινότητες μέχρι πέντε χιλιάδες κατοίκους).

Ζητά ακόμη να δοθεί η δυνατότητα στον δήμαρχο – προϊστάμενο να μετακινεί υπαλλήλους των άλλων του Δήμου στο ΚΕΠ, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών που μόνο αυτός, ως προϊστάμενος, γνωρίζει.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο