30 προσλήψεις στον «Δημόκριτο»

Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, στo Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.), με Αρ. Πρ.015/2016-2409
Δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών (Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) με Αρ. Πρωτ: 015/2016-2405
Δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας) με Αρ. Πρωτ:015/2016-2406
Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη (Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών) με Αρ. Πρωτ: 015/2016-2407
Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας) με Αρ. Πρωτ: 015/2016-2408
Είκοσι Δύο (22) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.), με Αρ. Πρωτ:015/2016-2414.
Μία (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη, στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.), με Αρ. Πρωτ:015/2016-2410

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο