Επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ με μια απόφαση

Με μία μόνο υπουργική απόφαση θα επιχορηγούνται, στο εξής, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν και να απασχολούν εργαζόμενους κατά την περίοδο περιορισμού ή αναστολής της δραστηριότητάς τους.

Αυτό ανακοίνωσε, σε εφαρμογή νέας ρύθμισης για την απλούστευση της διαδικασίας επιχορήγησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ, η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου. Μέχρι σήμερα χρειαζόταν ξεχωριστή υπουργική απόφαση για κάθε αίτημα επιχορήγησης που υπέβαλε η κάθε επιχείρηση.

Με το νέο καθεστώς οι επιχειρήσεις-δικαιούχοι θα συγκεντρώνονται από τον ΟΑΕΔ σε ενιαίο πίνακα και θα λαμβάνουν την επιχορήγηση με την έκδοση μιας υπουργικής απόφασης.

Το ύψος της επιχορήγησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα ποσά των επιδομάτων ανεργίας που θα κατέβαλε ο ΟΑΕΔ στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, αν έπαυαν να απασχολούνται κατά τη διάρκεια του περιορισμού ή της αναστολής της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο