Εφάπαξ δημοτικών υπαλλήλων: Στοιχεία ζητά το υπ. Εργασίας

Εγκύκλιος του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) δίνει διευκρινίσεις ως προς την υποχρεωτικότητα της χορήγησης των ζητηθέντων στοιχείων για την έκδοση των ΕΦΑΠΑΞ οφειλών:
Πιο αναλυτικά, αναφέρονται τα εξής:

«Διευκρινίσεις ως προς την υποχρεωτικότητα της χορήγησης των
ζητηθέντων στοιχείων για την έκδοση των εφάπαξ παροχών».
Σε συνέχεια του υπ΄αρ. πρωτ.:30193/7276/23-9-2016 εγγράφου μας, με το οποίο
ζητήθηκαν από όλους τους Ο.Τ.Α. στοιχεία των αποδοχών των υπαλλήλων που
παραιτήθηκαν από 1-9-2013 που απαιτούνται προκειμένου να υπολογιστεί το εφάπαξ
βοήθημά τους από το ταμείο μας και με αφορμή διαμαρτυρίες ως προς την παροχή
των στοιχείων αυτών, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι ζητηθέντες πίνακες αποτελούν κατ΄ουσίαν συμπλήρωση του Δ.Α.Υ.Κ., το οποίο
ήδη έχει σταλεί μετά την παραίτηση κάθε υπαλλήλου στην υπηρεσία μας και το οποίο
θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε στοιχείο, υπηρεσιακό ή μισθολογικό, που είναι
απαραίτητο για τον υπολογισμό των συντάξεων (κύριας και επικουρικής) και του
εφάπαξ.
Επειδή, όμως, για όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία από 1/9/2013 ο τρόπος
υπολογισμού του εφάπαξ και τα μισθολογικά στοιχεία με βάση τα οποία αυτό θα
πρέπει να υπολογιστεί, καθορίστηκε μόλις πρόσφατα με εγκύκλιο του αρμόδιου
υπουργείου, τα Δ.Α.Υ.Κ. που έχουν ήδη σταλεί είναι αυτονόητο ότι δεν περιλαμβάνουν
τα στοιχεία αυτά. Επομένως, η αποστολή τους είναι σαφέστατη υποχρέωση των
αρμοδίων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. για τη συμπλήρωση του Δ.Α.Υ.Κ., όπως επίσης
υποχρεούνται στο εξής να τα αποστέλλουν μαζί με το Δ.Α.Υ.Κ. για κάθε νέα
αποχώρηση υπαλλήλου και να βεβαιώνουν την ορθότητά τους ως οι μόνοι αρμόδιοι.
Επιπρόσθετα, η υποχρεωτικότητα της αποστολής των ζητηθέντων στοιχείων
αποδοχών προκύπτει σαφώς και από την με αριθμ. πρωτ.:
Φ80020/οικ.29753/Δ15.531/30-6-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας (ΑΔΑ:
7ΛΟΨ465Θ1Ω-ΨΙΣ), στην οποία αναφέρεται ότι «…Επειδή, ενδεχομένως, τα ταμεία
πρόνοιας θα έχουν συσσωρεύσει αιτήματα με στοιχεία αποδοχών για διαφορετικό
διάστημα από το ανωτέρω (αναλόγως του καταστατικού τρόπου υπολογισμού τους),
παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την παροχή των νέων
απαιτούμενων στοιχείων αποδοχών, όπως διευκολύνουν τους φορείς πρόνοιας
παρέχοντας, το ταχύτερο δυνατό, τα απαιτούμενα δεδομένα».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ:

“Ο συστηματικός αγώνας και οι παρεμβάσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε ένα
κρίσιμο θέμα όπως αυτό του υπολογισμού του εφάπαξ των Δημοτικών
Υπαλλήλων, σε συνδυασμό και με τις εμπεριστατωμένες προτάσεις που
υπέβαλαν οι υπηρεσίες του Ταμείου μας, φαίνεται πως έπιασαν τόπο. Η μείωσή
του θα είναι τελικά, κατά μέσο όρο, της τάξης του 5%-8% σε αντίθεση με άλλους
κλάδους που το ποσοστό των απωλειών θα είναι διψήφιο.
Σε καμία περίπτωση η απώλεια εισοδήματος δεν μπορεί να θεωρείται νίκη.
Ωστόσο η εξέλιξη αυτή δείχνει πώς αποφεύχθηκαν τα πολύ χειρότερα και
αφήνει περιθώρια διεκδίκησης της πλήρους αποκατάστασης της αδικίας σε
βάρος των Δημοτικών Υπαλλήλων και ασφαλισμένων του πρώην Τ.Α.Δ.Κ.Υ. Η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα βρίσκεται σε επαγρύπνηση και θα παρακολουθεί στενά το θέμα,
ενώ όπως όλοι γνωρίζουν, βασική της στόχευση είναι η ανατροπή της μνημονιακής
πολιτικής που έχει οδηγήσει στην εξαθλίωση και διάλυση της Ελληνικής κοινωνίας.
Βάσει λοιπόν της απόφασης που ελήφθη, όσοι είναι ασφαλισμένοι στο
πρώην Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1-9-2013 (αφού δηλαδή έγινε
και η μείωση του 6,19%), με ποσοστό αναπλήρωσης του μέσου όρου της τελευταίας
5ετίας 72,39% θα δουν το εφάπαξ τους να μειώνεται κατά μέσο όρο από 5% έως και
8%.
Το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας φαίνεται πώς έκανε δεκτές τις προτάσεις
των στελεχών του Ταμείου μας, οι οποίες προτάσεις, χάρη στην εμπειρία και τη
γνώση των στελεχών αυτών, ήταν αξιόπιστες και βάσιμες σύμφωνα με τη
Νομοθεσία του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. Ταυτόχρονα, οι τεκμηριωμένες παρεμβάσεις της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τόσο στο Δ.Σ. του Ταμείου όσο και στην πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εργασίας έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στο να αποφευχθεί η άδικη και
υπέρμετρη μείωση του εφάπαξ, όπως έχει γίνει με μισθούς και συντάξεις, με τα
ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
πολλά άλλα δικαιώματα των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως συνέπεια
της πολιτικής των μνημονίων.
Έχουμε επισημάνει και σε παλιότερες ανακοινώσεις μας ότι το Τ.Α.Δ.Κ.Υ.
ήταν ένα από τα πιο υγιή ταμεία στην Κοινωνική Ασφάλιση, διατηρώντας ένα
συντηρητικό και μετριοπαθές προφίλ όσον αφορά στις παροχές του, αλλά και τη
διαχείριση των διαθεσίμων του, με σκοπό να διαφυλάξει την περιουσία και τα
αποθεματικά του, ώστε να διατηρηθεί υγιές και στο μέλλον.
Δυστυχώς, όμως, το σοβαρό πλήγμα που επέφερε ο Νόμος Πετραλιά
(Ν.3655/2008) και η ενοποίησή του με τα προβληματικά Ασφαλιστικά Ταμεία
του Δημοσίου, αλλά κυρίως η καταλήστευση των αποθεματικών του με το P.S.I.,
ανέτρεψαν αυτή την προσδοκία. Ήδη, το Επικουρικό έχει χάσει τα αποθεματικά
του μετά την πλήρη ενοποίηση στο Ε.Τ.Ε.Α. και το εφάπαξ θα έχει την ίδια τύχη από
το 2017, αν δεν αναληφθούν πρωτοβουλίες.
Αυτός είναι και ο λόγος που η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα παραμείνει άγρυπνος
φρουρός των δικαιωμάτων των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
Ταμείων τους, διεκδικώντας με αγώνες τη διαφύλαξη των όσων με αίμα έχουν
κατακτηθεί μέχρι σήμερα”.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο