Το τρίγωνο της εκτροπής του Ιλισσού

Αρχή νέας κοίτης Ιλισσού (Ευαγγελιστρίας και Χαμοστέρνας)

Ένα οδοιπορικό στην ιστορία του “τριγώνου της εκτροπής” του Ιλισσού ποταμού. Το τρίγωνο ορίζουν η αρχή της εκτροπής του Ιλισσού (1905), η γέφυρα Χαροκόπου, κατασκευασμένη για την διάσχιση των πεζών της νέας κοίτης του Ιλισσού (1905) και η (πάλαι ποτέ) τρίτοξη γέφυρα του Ιλισσού, κατασκευασμένη για την διάσχιση του Η.Σ.Α.Π. της φυσικής κοίτης του ποταμού (1868).

Εισαγωγή

Στην τριλογία που εγκαινιάζουμε σήμερα επιχειρούμε να ιχνηλατήσουμε την άγνωστη και ξεχασμένη ιστορία της εκτροπής του Ιλισσού ποταμού στις αρχές του 20ου αιώνα και των δύο, ανύπαρκτων πλέον, γεφυριών του στην περιοχή, του πρώτου στην νέα κοίτη (γέφυρα Χαροκόπου) και του δεύτερου στην παλιά και φυσική του κοίτη (τρίτοξη γέφυρα Η.Σ.Α.Π., σήμερα γέφυρα Χαμοστέρνας).

Στο παρόν άρθρο, πρώτο μέρος της τριλογίας του “τριγώνου της εκτροπής” του Ιλισσού, ιχνηλατούμε την πρώτη κορυφή του τριγώνου μας, την αρχή της νέας κοίτης του Ιλισσού.

Σημείωση:

Στο παρόν άρθρο αγγίζουμε επιφανειακά την ιστορία του Ιλισσού μιας και το ιερό ποτάμι θα μας απασχολήσει σε μελλοντικό άρθρο όπου εκεί θα δούμε την ιστορία του δια μέσου των αιώνων όσο γίνεται πιο αναλυτικά.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο