Ανακοίνωση για τον καθαρισμό οικοπέδων ή ακάλυπτων χώρων στην πόλη μας εν όψει της θερινής περιόδου για την αποτροπή κάθε κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς

Σε ανακοίνωση προχώρησε ο Δήμος Καλλιθέας καλώντας τους δημότες για καθαρισμό οικοπέδων και ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων με σκοπό την καλύτερη προφύλαξη από κίνδυνο πυρκαγιάς κατά την θερινή περίοδο. Ακολουθεί η ανακοίνωση:


Αγαπητοί Συμπολίτες μας,

Σας υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπέδων ή ακάλυπτων χώρων στην πόλη μας οφείλουν εν όψει της θερινής περιόδου να προβούν άμεσα στον καθαρισμό αυτών από ξερά χόρτα, εγκαταλελειμμένα εύφλεκτα υλικά κ.ά., για την αποτροπή κάθε κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1346/25-04-2012 Τεύχος Β) και συγκεκριμένα «οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασή της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά».

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που ισχύουν (άρθρο 94 παρ. 1περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010).

Τα υπολείμματα και άλλα υλικά που θα προκύψουν από τον καθαρισμό των οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων θα πρέπει να απομακρυνθούν με ευθύνη των υπόχρεων χωρίς να τα εναποθέτουν αυθαίρετα σε πεζοδρόμια, δρόμους κ.λ.π.

Σε κάθε περίπτωση οι υπόχρεοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου μας (Τηλ. 210-9417000) για τον συντονισμό των εργασιών που πρέπει να γίνουν.

Με εκτίμηση,

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο