Μέχρι τις 7 Μαΐου η καταβολή στο ΙΚΑ των εισφορών του Απριλίου

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει μέχρι την 7η Μαΐου 2012 να καταβάλουν στο ΙΚΑ τις εισφορές του μηνός Απριλίου 2012.

Οι εισφορές του ΙΚΑ θα πρέπει να πληρώνονται από τούδε και στο εξής έως την πέμπτη εργάσιμη του επόμενου μήνα αναφοράς καταλογισμού των εισφορών και όχι μέχρι τέλος του επόμενου μηνός που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 20…
του νόμου 4075/11.4.2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις», (η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή του νόμου στο ΦΕΚ ήτοι την 11.4.2012), ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό οφείλουν να καταβάλλουν τις εισφορές στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις Δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι οι εισφορές του ΙΚΑ θα πρέπει να πληρώνονται από τούδε και στο εξής έως την πέμπτη εργάσιμη του επόμενου μήνα αναφοράς καταλογισμού των εισφορών και όχι μέχρι τέλος του επόμενου μηνός που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Επίσης, η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα (αντί του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου).

Άρα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταβάλουν στο ΙΚΑ τις εισφορές του Δώρου Πάσχα 2012 έως το τέλος του Μαΐου 2012. Επίσης το δώρο του Πάσχα καθώς και το δώρο Χριστουγέννων θα πρέπει να πληρώνεται μέχρι τέλος Μαΐου και τέλος Ιανουαρίου αντίστοιχα.

Οι εισφορές του Μαρτίου 2012 θα πληρωθούν κανονικά, μέχρι την 30η Απριλίου 2012.

Newsroom ΔΟΛ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο