Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης…

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτήθηκε, ύστερα από την με αριθμό 83/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους 49 κοινωνικών οργανώσεων της Καλλιθέας, καθώς και από 17 πολίτες, οι οποίοι σύμφωνα με το Νόμο κληρώθηκαν δημόσια με τους αναπληρωτές τους από τους εκλογικούς καταλόγους, με ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής.
Η σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία ορίστηκε με θητεία το πρώτο ήμισυ της δημοτικής περιόδου, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, καθώς από την ψηφοφορία απείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης «Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καλλιθέας» ψήφισαν λευκό.
Ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου κ. Κώστα Ασκούνη, η πρώτη συνεδρίαση του νέου οργάνου θα διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Θέατρο (Φιλαρέτου & Κρέμου) με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης, τη συζήτηση επί του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου, του οικονομικού έτους 2011.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο