ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 20:30, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ…

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 4/5/2009 και ώρα 20:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Επικύρωση των με αρ. 23/08, 24/08, 1/09, 2/09 πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΑΔΑΤΩΝ 2007».
5. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ».
6. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΡΩΤΑ».
7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ, 2ης Σ.Σ.Ε. και παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».
8. Ορθή επανάληψη της 125/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
9. Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της μετατραπείσης «Δημοτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών» του Δήμου σε Δημοτική Μονομετοχική Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο «ΔΑΕΚ Α.Ε.».
10. Ασφάλιση μεταφορικών μέσων της Υπηρεσίας Πρασίνου.
11. Έγκριση δαπάνης ποσού 5.933,63 ? οικονομικού έτους 2008.
12. Έγκριση δαπάνης ποσού 14.850,00 ? για πληρωμές παρελθόντος οικονομικού έτους 2008.
13. Έγκριση δαπάνης ποσού 285,60 ? για την ετήσια συνδρομή 2008 στο περιοδικό ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ? ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
14. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων ? εξόδων οικονομικού έτους 2009.
15. Έγκριση δαπάνης ποσού 177,65 ? για την ετήσια συνδρομή έτους 2009 στο περιοδικό ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
16. Έγκριση δαπανών για την επέτειο ενσωμάτωσης της Θράκης.
17. Καταβολή ποσού 242,89 ?.
18. Έγκριση δαπάνης ποσού 300,00 ? για ταφή απόρου.
19. Επιχορήγηση Συλλόγου Αιμοδοτών «Κοινωνική Αλληλεγγύη».
20. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για ταχυδρομικά τέλη εσωτερικού ? εξωτερικού οικονομικού έτους 2009 από 1/02/2009 έως 30/04/2009.
21. Απόδοση λογαριασμού.
22. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.
23. Έγκριση της με αρ. 11/09 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ.
24. Έγκριση της με αρ. 16/09 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο