ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου του Συμβούλιου του ΤΟ.ΣΥ.Ν. Δήμου Καλλιθέας συγκαλείται η 1η Τακτική Συνέλευση του ΤΟ.ΣΥ.Ν. Δήμου Καλλιθέας, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008 , ώρα 17:30, στην αίθουσα του κινηματογράφου «ΚΑΛΥΨΩ» ,στη συμβολή των οδών Γρ.Λαμπράκη (Δημοτικού Σταδίου) & Καλυψούς.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης όπως αυτά καθορίστηκαν από το Συμβούλιο του ΤΟ.ΣΥ.Ν. κατά την 12η Έκτακτη ΣυνεδρίTOPIKA SYMBOYLIA copyασή του ,την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2008, είναι τα τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Απολογισμός και πεπραγμένα έτους 2008.
ΘΕΜΑ 2ο : Χάραξη κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών, ως προς τη δράση του ΤΟ.ΣΥ.Ν. για το έτος 2009 και ιεράρχηση αυτών.
Kαλείται ο Δήμαρχος Καλλιθέας και όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Καλλιθέας να παρευρεθούν.
Θα ακολουθήσει ανάρτηση σε εμφανές σημείο του Δημοτικού Καταστήματος του καταλόγου των εγγεγραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έως και τρεις (3) ημέρες πριν την ημ ερομηνία πραγματοποίησης της.
Τα μέλη καλούνται κατά την προσέλευση να φέρουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο