Ανώνυμη Δημοτική Επιχείρηση αποφάσισε ο Δήμος!

Τελικά δεν φάνηκε να έλαβε υπόψη της η Διοίκηση του Δήμου Καλλιθέας ούτε τις προτάσεις της Αντιπολίτευσης και πολύ περισσότερο τις προτάσεις και τις ενστάσεις των ίδιων των εργαζομένων, που είναι και οι άμεσα θιγόμενοι απο την αλλαγή στο καθεστώς των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Έτσι κατά… πλειοψηφία πέρασε τις θέσεις της για αυτό που τόσο φοβόντουσαν οι εργαζόμενοι, στη δημιουργία Α.Ε. που την ονομάζει “Δημοτική”, μάλλον για στάχτη στα μάτια.
Τι αναφέρει το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Διοίκηση της Καλλιθέας:
Η σύσταση μιας Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας σε αντικατάσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Ε.Π.Υ.) και μίας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, στην οποία συγχωνεύονται η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του, την 30/9/2008.
   Με την απόφαση αυτή, η λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων προσαρμόζεται στο νομικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων  (Ν. 3463/2006).
   Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διασφαλίζει:

  • Τη συνέχιση της απασχόλησης όλων των εργαζομένων στις υφιστάμενες δημοτικές επιχειρήσεις.
  • Την ομαλή συνέχιση της παροχής υπηρεσιών υψηλής κοινωνικής σημασίας, όπως αυτές του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας, των Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, του Διαδημοτικού Κέντρου Συνοδευτικών Υπηρεσιών Καλλιθέας ? Ταύρου ? Μοσχάτου.
  • Την απρόσκοπτη συνέχιση της χρηματοδότησης των προαναφερομένων υπηρεσιών από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.
  • Τον κοινωνικό χαρακτήρα υπηρεσιών και έργων, συνδεομένων με τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου (τέλεση μνημοσύνων, κατασκευή μνημείων κ.ά.).
  • Την οικονομική βιωσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία των νέων επιχειρήσεων.

      Οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για την ένταξη των δημοτικών επιχειρήσεων στο νέο καθεστώς λειτουργίας αναμένεται πως θα ολοκληρωθούν μέχρι του τέλους του τρέχοντος έτους.
   Δήμος Καλλιθέας

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο