Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων

Πρόσκληση   Ωφελουμένων  Έ Κύκλου   και  Έναρξης υποβολής  Αιτήσεων για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα   “Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων “ Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)  , στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ «Αττική» 2014-2020 , έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση του έργου  ΄΄Eνέργειες  Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης &  λοιπές συμπληρωματικές  δράσεις΄΄ στο πλαίσιο της πράξης  με τίτλο: ΄΄Kατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων΄΄ Αντικείμενο της πράξης « Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής , εκπαίδευσης και πιστοποίησης 250…

Περισσότερα