Ενημέρωση ΕΣΚ για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας είναι μια καινοτόμος δράση για την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση και στόχος είναι να αποτελέσει έναν θεσμό στήριξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής. Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας: Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον Δημο Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας μπορεί να παρέχει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες παρέχονται από το Κέντρο δωρεάν ως έμμεση ενίσχυση. Οι Υπηρεσίες αυτές αφορούν: Για τις επιχειρήσεις που επιλέγονται προς υποστήριξη, πραγματοποιείται διαγνωστική αναγκών προκειμένου να οριστικοποιηθούν…

Περισσότερα