Εξώδικο από τον Δήμο Καλλιθέας σε ιδιωτική εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για μη απόδοση εισπραχθέντων

 Εξώδικη Διαμαρτυρία – Δήλωση απέστειλε ο Δήμος Καλλιθέας προς ιδιωτική εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας,  προκειμένου να καταβληθούν άμεσα τα οφειλόμενα ποσά ύψους 305.500 ευρώ, που αντιστοιχούν σε δημοτικά τέλη  καθαριότητας, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλος ακίνητης περιουσίας για το χρονικό διάστημα από το Δεκέμβριο του 2020  έως και τον Δεκέμβριο του 2021. Το εξώδικο απεστάλη, ύστερα από απόφαση του Δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου για να αντιμετωπιστεί η  παρελκυστική αλλά και παράνομη τακτική της καθυστέρησης καταβολής των εισπραχθέντων ποσών.  Σε αντίθετη περίπτωση, ο   Δήμος δηλώνει πως θα αναγκαστεί να προβεί σε…

Περισσότερα