Άμεση διακοπή εργασιών στο προαύλιο του 12ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας, ζητάει ο Διευθυντής του σχολείου

Την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 έγινε έναρξη εργασιών για την τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας στο προαύλιο του 12ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας. Οι εργασίες πρέπει να διακοπούν άμεσα, γιατί ο χώρος στον οποίο εκτελούνται αποτελεί τον χώρο καταφυγής των μαθητών σε περίπτωση σεισμού ή άλλου κινδύνου, ο οποίος απαιτεί την εκκένωση του κτηρίου. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος χώρος στο προαύλιο του σχολείου, ο οποίος να πληροί τις προϋποθέσεις χώρου καταφυγής των μαθητών. Επίσης στο Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στην Σχολική Μονάδα, στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας, τα τελευταία δέκα«10» χρόνια…

Περισσότερα