Εγκύκλιος για τις διαφορές στα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια

Ερμηνευτική εγκύκλιο για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζοντας τις διαφορές μεταξύ pacman και ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο «ηλεκτρονικά παίγνια» έχουμε όταν εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτούνται ηλεκτρονικές υποστηρικτικές…

Περισσότερα