Στην πλήρη ανακαίνιση της Υπόγειας Διάβασης στο ύψος του Παντείου Πανεπιστημίου προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης και ανακαίνισης διαβάσεων από την  Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.ΔΙ.Μ.Υ.) της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της σύμβασης «Συντήρηση υπογείων διαβάσεων πεζών και οχημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ. της Περιφέρειας Αττικής» έγιναν εργασίες αναβάθμισης και εξωραϊσμού της υπόγειας διάβασης της Λεωφόρου Συγγρού στο ύψος του Παντείου Πανεπιστημίου.  Στόχος της δράσης είναι οι υπόγειες διαβάσεις να αλλάξουν όψη και να γίνουν πιο φωτεινές και καθαρές. Στο πλαίσιο αυτό η αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής συνεργάστηκε με τις πρυτανικές αρχές του Παντείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να προκύψει ένα…

Περισσότερα